เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

5 สิงหาคม 2558
1,256

โปรดฟังอีกครั้ง..นวัตกรรม (จบ)

ครั้งก่อนผมได้นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของ “นวัตกรรม”โดยยกกรณีศึกษาของ บริษัทดูปองท์ ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมชั้นนำของโลกให้ได้รู้จักกันไปแล้ว

ก่อนนำเสนอรายละเอียดว่า SME สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างไร ขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับ SCG ชึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นเรื่องนวัตกรรมของประเทศไทยที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
SCG ให้ความสำคัญกับเรื่องนวัตกรรมอย่างยิ่ง โดยในปี 2557 ได้ใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาถึง 3,000 ล้านบาท ในปี 2558 ตั้งงบประมาณเพิ่มเป็น 4,700 ล้านบาท นวัตกรรมของ SCG คือ ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ High Value Added Product ที่ต้องทำกำไรไม่ต่ำกว่า 25% ของต้นทุนการผลิต การให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม ทำให้ผลการประกอบการของ SCG เติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า นวัตกรรมเป็นการลงทุนที่ให้ผลกำไรอย่างแท้จริง

นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของบริษัทใหญ่ๆ แต่ SME ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็มีไม่น้อย โดยศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ประเทศไทยเปิดกว้างให้ SME สามารถติดต่อขอเข้ารับคำปรึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพียงแต่ขอให้มีความชัดเจนว่า ต้องการตอบสนองความต้องการของตลาดด้านใด ดูปองท์จะมีกระบวนการที่มีมาตรฐานระดับโลก เชื่อมโยงลูกค้าให้เข้าถึงความเชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยทั่วโลก ที่มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

ตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างศูนย์นวัตกรรมดูปองท์กับ SME ไทย ที่น่าสนใจ คือกรณีของ บริษัท TNC INNOVATION ผู้ผลิตกังหันตีน้ำสำหรับนากุ้ง โดยบริษัทฯ ได้ขอคำปรึกษาปัญหาการเกิดสนิมของแท่งโลหะจากการกัดกร่อนของน้ำเค็ม ทำให้ต้องเปลี่ยนทุก 6 เดือน มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงมาก จึงต้องการหาวัสดุมาทดแทนโลหะ

หน่วยธุรกิจด้านโพลีเมอร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาการใช้โพลีเมอร์ ร่วมกับ บริษัท Innovative Plastic Co ซึ่งเป็น Converter ของดูปองท์ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลในการเลือกชนิดของโพลีเมอร์ ออกแบบแท่งโพลีเมอร์ที่เหมาะสมมีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ในสภาพแวดล้อมจริง มีการใช้โปรแกรม Simulation เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้านความแข็งแรง การทนทานต่อความกัดกร่อน โดยความร่วมมือของทีมงานด้านเทคนิคของศูนย์วิจัยดูปองท์ ในเมืองไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย ผลที่ได้คือ การประหยัดต้นทุน ยืดอายุการใช้งานและป้องกันการสูญเสียด้านผลิตภาพ

ความร่วมมือดังกล่าวทำให้บริษัท SME อย่าง Innovative Plastic Co ได้มีโอกาสขยายสายผลิตภัณฑ์เข้าไปในธุรกิจการเกษตรอีกด้วย นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ในปี 2557 นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง การก่อสร้างและนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ดูปองท์มีห้องประชุมเพื่อความร่วมมือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ได้มาพบนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนักเคมีของดูปองท์ทั่วโลก เพื่อติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นสถานที่ซึ่งทำให้เกิดการส่งเสริม คิดค้นแนวทางแก้ไขปัญหา หาคำตอบเพื่อสร้างความแตกต่างและเกิดการเปลี่ยนแปลง มีพื้นที่นำเสนอนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ล่าสุดของดูปองท์ รวมทั้งแนวโน้มของอุตสาหกรมด้านต่างๆ โดยหน่วยงานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้จัดแสดงนวัตกรรม ความก้าวหน้า เพื่อให้ผู้สนใจเห็นถึงภาพและทิศทางของอุตสาหกรรมนั้นๆ

ขณะที่ น.สพ.สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) ฝากถึง SME ว่า หากอยากประสบความสำเร็จและอยู่รอดได้ จะต้องเป็น SME ที่จิ๋วแต่แจ๋ว คือ ต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรม

ในวันนี้ผู้ประกอบการต่างรู้ดีว่า ภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมาก มีประชากรเป็นอันดับสามรองจากจีนและอินเดีย ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการแข่งขันจึงมีความจำเป็นมากสำหรับ SME ใครที่สนใจสามารถแวะไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดูปองท์ได้ โดยติดต่อที่หมายเลข 02-657-6285-8 หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากwww.dupont.co.th

SME ต้องไม่พลาดครับ

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: