เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

24 มิถุนายน 2558
1,992

โอกาสลงทุนใน “กัมพูชา”

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสเดินทางไปประเทศ “กัมพูชา” ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยเกือบ 800 กิโลเมตร

มีพื้นที่ ประมาณ 1.8 แสน ตร.กม. หรือ 1 ใน 3 ของไทย มีประชากรประมาณ 15 ล้านคน เป็นประเทศในกลุ่ม AEC ที่น่าสนใจเข้าไปลงทุนไม่น้อย

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก โดยมีภาคอุตสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน กัมพูชาใกล้ที่จะเปลี่ยนจากประเทศรายได้ต่ำเป็นรายได้ปานกลางแล้ว ตามการจำแนกประเภทของธนาคารโลก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง หมายถึงประเทศที่มีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัวระหว่าง 1,045 ถึง 12,746 เหรียญสหรัฐฯ

GDP ของกัมพูชา ขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 6.5 % ต่อปี ระหว่างปี 2550 -2557 ธนาคารพัฒนาเอเชียคาดการณ์ว่าปี 2558 GDP จะขยายตัวถึง 7.3 % ต่อปี โดย ADB ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2535 ADB ได้ให้การสนับสนุนเงินแก่กัมพูชาไปแล้ว 2,110 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะให้การสนับสนุนอีก 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่างปี 2557-2561

ตั้งแต่ปี 2547 บรรยากาศการลงทุนในกัมพูชาพัฒนาขึ้นตลอด กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินจากต่างชาติ โดยรัฐบาลได้สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนโดยกำหนดมาตรการลดต้นทุนให้แก่ภาคธุรกิจทั้งที่เป็นการลงทุนเพิ่ม การขยายตลาด การลดต้นทุนการขนส่ง ที่สำคัญคือปรับปรุงระบบความปลอดภัยในประเทศซึ่งนักลงทุนต่างชาติมีความกังวล นอกจากนี้ยังลดข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและประกอบธุรกิจ โดยใช้เอกสารในด้านการบริหารแบบเดียวกัน (Single Administrative Document : SAD) และระบบการบริหารแบบหน้าต่างเดี่ยว (Single Window) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การนำเข้าและส่งออก

กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สัดส่วนประชากรในวัยทำงานสูง ค่าจ้างแรงงานที่ต่ำ เพียง 128 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน รัฐบาลอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100 % ในเกือบทุกประเภทกิจการ ให้สิทธิพิเศษทางการค้า และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ กิจการที่ให้การส่งเสริมอย่างมาก ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตร สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คมนาคม การท่องเที่ยว เหมืองแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนทางด้านพลังานไฟฟ้า เพราะกัมพูชามีปัญหาเรื่องการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าแพงกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า 

ปัจจุบันการเดินทางไปกัมพูชาผ่านชายแดนไทย ไปยังหัวเมืองสำคัญต่าง ๆ ของกัมพูชา สะดวก รวดเร็วกว่าเดิม เนื่องจากสภาพถนนหนทางในกัมพูชาเป็นถนนลาดยางที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากประเทศจีน ในการก่อสร้างถนนรวมความยาวทั้งสิ้น 2,699 กิโลเมตร คิดเป็น 35 % ของถนนทั้งหมดของกัมพูชา มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว 1,437 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 411 กิโลเมตร เส้นทางที่สำคัญคือถนนหมายเลข 55 เป็นถนนยุทธศาสตร์ ที่ทอดยาวจากส่วนกลางของจังหวัดโพธิสัตว์ ไปยังด่านทมอตา ชายแดนไทย-กัมพูชา ความยาว 182 กิโลเมตร ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เส้นทางสายนี้จะทำให้การเดินทางไปกัมพูชาสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมมาก

ไปกัมพูชาครั้งนี้ได้มีโอกาสพบกับ Mr. Charies Vann ซึ่งเป็น Acting Vice Chairman ของ The Association of Banks in Cambodia เล่าให้ฟังถึงระบบธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาซึ่งพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทุนลูกค้าทั่วโลก ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทยในพนมเปญ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพซึ่งปิดสาขามานานจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง

โดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการสาขา คุณเศรษยุทธ มณีศรี ซึ่งพูดภาษาเขมรได้ไม่แพ้คนเขมร รู้ลึกเขมรมากที่สุด เพราะอยู่มานาน การลงทุนในเขมรมีเรื่องพิเศษที่พร้อมจะแนะนำอีกมาก รวมถึงท่านอัครราชทูต ดามพ์ บุญธรรม ต่างยืนยันว่ายินดีอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจากเมืองไทย

ใครสนใจประเทศนี้ก็ลองไปศึกษาดูได้

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: