เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

27 พฤษภาคม 2558
3,498

การเปิดร้านอาหารไทยในแดนมังกร

หลายคนให้ความสนใจเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายสำคัญที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก และกำลังซื้อเติบโตอย่างรวดเร็ว

ผมจึงขอนำข้อมูลที่รวบรวมโดย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน(BIC) เกี่ยวกับขั้นตอนและกฎระเบียบที่ต้องคำนึงถึง ก่อนตัดสินใจลงทุนดังนี้

ขั้นตอนในการเปิดร้านอาหารในจีน แบ่งออกเป็น 3 หมวด

หมวดแรก ขั้นตอนก่อนจดทะเบียนในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

ขั้นแรก คือการยื่นขอจดทะเบียนชื่อธุรกิจ (Apply for a company name) ณ สำนักบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในท้องที่ (Administration for industry and commerce) โดยสำนักงานฯ จะออกหนังสือรับรองทะเบียนชื่อธุรกิจ(Company name approval notice) ใช้เวลาประมาณ 15 วัน

ขั้นที่สอง คือการยื่นขออนุญาตก่อตั้งกิจการโดยทุนต่างชาติ(Apply for establishment of foreign-funded enterprise) ณ สำนักงานพาณิชย์ในท้องที่ (Commerce bureau) ถ้าเงินลงทุนไม่เกิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน ถ้าเงินลงทุนเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องใช้เวลานานขึ้น เนื่องจากต้องส่งให้หน่วยงานในระดับที่สูงกว่าอนุมัติ โดยจะได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการของธุรกิจต่างด้าว (Certificate of approval for establishment of enterprise with foreign investment in the PR China) สามารถประกอบกิจการในประเทศจีนได้อย่างถูกต้องกฎหมายจีน

ขั้นที่สาม ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องยื่นขออนุญาต ได้แก่

สำนักงานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (Environmental protection bureau) พิจารณาในแง่ของมลภาวะจากการปล่อยควันและของเสีย โดยจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสภาพภายในร้าน ระบบดูดควันอาหารและปล่อยของเสีย

สำนักงานกำกับอาหารและยาในท้องถิ่น (Local food and drug administration) พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการร้านอาหาร (Apply for food service permit) โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทางกายภาพด้านต่าง ๆ ของร้าน โดยเฉพาะความสะอาดและสุขอนามัยของส่วนบริการและส่วนทำอาหาร อุปกรณ์ประกอบอาหาร รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

สำนักงานดับเพลิงท้องถิ่น (Fire Department) พิจารณาออกใบอนุญาตติดตั้งก๊าซหุ้งต้มและระบบดับเพลิง (Fire protection registration) โดยเจ้าหน้าที่จะมาตรวจสอบระบบความปลอดภัยของก๊าซหุงต้ม ระบบดับเพลิงและทางหนีไฟ

หมวดที่สอง ขั้นตอนการจดทะเบียนใบประกอบธุรกิจ (Apply for business license)

ตามกฎหมายของจีน จะอนุญาตให้ธุรกิจทุนต่างชาติหรือธุรกิจร่วมทุนประกอบกิจการได้ในรูปแบบบริษัทจำกัดความรับผิดชอบ การพิจารณาทุนจดทะเบียนจะพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขอบเขตการประกอบธุรกิจ จำนวนผู้ถือหุ้นเป็นต้น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแปรผันตามมูลค่าของทุนจดทะเบียน ถ้าไม่เกิน 10 ล้านหยวน ค่าธรรมเนียม 0.08 % ของทุนจดทะเบียน หากเกินกว่านั้น ค่าธรรมเนียม 0.04 % ของทุนจดทะเบียน

เมื่อได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ถือเป็นการอนุญาตให้เปิดร้านอาหารในจีนได้แล้ว แต่ยังให้บริการไม่ได้อย่างสมบูรณ์ ยังต้องเดินสายจดทะเบียนอีกหลายรายการ

ซึ่งขอยกไปคุยกันตอนต่อไปครับ

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: