30 มกราคม 2558
3,215

จีนกับ 9+1 แนวทาง กระตุ้นเศรษฐกิจปี 2558

แม้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลง ปีที่แล้ว GDP โต 7.3% ต่ำสุดใน 24 ปี และปีนี้อาจจะต่ำกว่า 7%

แต่ทางการจีนก็เตรียมมาตรการกระตุ้น และรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างน้อย 9 มาตรการ ที่คนไทยเราควรจะให้ความสนใจ เพราะจะมีผลกระทบต่อเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม

1.รัฐบาลจีนจะเข้มข้นกับการป้องกันไม่ให้บริษัทต่างชาติในจีนหลบเลี่ยงภาษี เพราะนั่นคือรายได้สำคัญของจีน บริษัท Microsoft ของอเมริกากำลังถูกฟ้องให้จ่ายภาษีย้อนหลัง $137 ล้าน (หรือกว่า 4,500 ล้านบาท)

2.ปรับนโยบายการเงินให้มีความระมัดระวังและมีความคล่องตัวมากขึ้น หากสถานการณ์เปลี่ยน ธนาคารกลางก็พร้อมจะปรับให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3.เปิดทางให้ธนาคารต่างชาติทำธุรกรรมในประเทศมากขึ้นกว่าเดิม ทางการยกเลิกเงื่อนไขเดิม ที่กำหนดให้สำนักงานใหญ่ส่งเงินสำรองมาที่สาขาในเมืองจีนก่อนที่จะเปิดทำการได้

4.จดทะเบียนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เข้มข้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเป็นเจ้าของร่วมในที่ดิน, สิ่งก่อสร้าง, ป่า, สิทธิการบริหารที่ดิน รวมถึงสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อการก่อสร้างทั้งบนดินและในน้ำ

5.ปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญของเจ้าหน้าที่ทั้งในรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจทั้งหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับประชากรที่มีอยู่มากขึ้นและเสียงเรียกร้องให้ปรับปรุงสวัสดิการคนวัยสูงที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา

6.ผ่อนปรนให้คนจีนส่งเงินออกไปลงทุนต่างประเทศให้ง่ายขึ้น และเปิดทางให้บริษัทจีนไปเปิดสาขาในต่างประเทศ เพราะรัฐบาลจีนต้องการส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนออกไปลงทุนต่างประเทศ ด้วยเงื่อนไขที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ในเวทีสากล

7.ปฏิรูประบบการคำนวณจีดีพีหรือผลผลิตมวลรวมของประเทศ เพื่อให้ได้สถิติที่แม่นยำและสะท้อนความจริง โดยเฉพาะในระดับมณฑลทั้งหลายเพื่อให้ตัวเลขทั้งหลายน่าเชื่อถือและใกล้เคียงความจริง นำไปวางแผนพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้อง

8.แก้ไขปรับปรุงระเบียบให้การลงทุนโดยบริษัทต่างประเทศในเขตการค้าเสรีหรือ Free Trade Zone (FTZ) ทั้งสามจุดของจีนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยมีเงื่อนไขเพียงว่าจะต้องรายงานทางการเมื่อเปิดกิจการ ปิดกิจการ และเมื่อควบรวมกิจการเท่านั้น นอกนั้นไม่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่ต้องทำตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

9.ผ่อนคลายกติกาการค้าเงินหยวนของธนาคารทั้งหลายให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยแก้ไขกติกา 14 ข้อที่เกี่ยวโยงกับหัวข้อนี้

ทั้ง 9 ข้อนี้ยังไม่รวมถึงนโยบายสำคัญของการปราบปรามคอร์รัปชัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ลงมากำกับและตรวจสอบเองเพื่อให้การทำธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่มีเรื่องเงินใต้โต๊ะ และไม่ให้มีการจ่ายสินบน เพราะนั่นคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงของการพัฒนาประเทศ

การปรับเปลี่ยนนโยบายหลัก ๆ ทั้ง 9+1 นี้จึงเป็นที่จับตาของคนทั้งโลกที่กำลังประเมินว่า จีนจะฝ่าฟันปัญหาเศรษฐกิจของปี 2558 นี้ได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้อัตราเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ไม่ต่ำกว่า 7% มากเกินไป

ดูบทความทั้งหมดของ กาแฟดำ

แชร์ข่าว :
Tags: