เวทย์ นุชเจริญ

ดูบทความทั้งหมด

เวทย์ นุชเจริญ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ ธนาคารกรุงไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ SME และธุรกิจรายย่อย

23 มกราคม 2558
4,223

"แรงงานคุณภาพ"ปัญหาที่ท้าทาย SME ไทย

วันนี้ SME คงเตรียมตัวเริ่มดำเนินธุรกิจในปี2558 ซึ่งเป็นปีที่ท่านผู้รู้หลายท่านใด้ให้มุมมองทั้งด้านบวกและลบ

มุมมองในด้านบวกคงไม่ต้องพูดถึง แต่มุมอง "ด้านลบ" ที่จะต้องเผชิญในปีนี้ ทั้งเรื่อง เศรษฐกิจโลก ที่ยังคงไม่แน่นอน ปัญหาเรื่องการกีดกันทางการค้า ทำให้การส่งออกเติบโตได้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ข้อจำกัดทั้งเรื่องกฎหมายที่จะเริ่มใช้ ล้วนเป็นเรื่องที่ SME จะต้องวางแผนในการดำเนินธุรกิจให้พร้อม

จากการที่ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของกิจการหลายราย เรื่อง "แรงงาน" เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาในการประกอบกิจการ

เรื่องค่าจ้างแรงงาน 300 บาท ที่บ้านเราเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นเรื่องหนึ่งที่บ่นกันมาก เพราะทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ผู้ประกอบการก็ได้มีการปรับตัว วางแผนในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้กิจการอยู่รอด เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

แต่เรื่องที่ผู้ประกอบการเป็นห่วงกันมาก คือ การขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ในปัจจุบัน ยิ่งเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อาเซียนจะเป็นแหล่งลงทุนอันดับ 3 ของโลก รองจากจีน และ อินเดีย ประเทศไทย จะเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญที่ผู้ประกอบการจะหลั่งไหลเข้ามาลงทุนทำธุรกิจ ทำให้มีความต้องการแรงงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการแข่งขันแย่งแรงงานที่มีคุณภาพอย่างรุนแรง

ผมพึ่งเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา เข้าพักในโรงแรมระดับ 4 ดาว แห่งหนึ่ง ปรากฎว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ คุยกับเจ้าของโรงแรมบอกว่า คนไทยที่มีคุณภาพสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีการแย่งตัวกันมาก และเลือกทำงานในโรงแรม ระดับ 5ดาว มากกว่า

ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวในไทยจาก พม่า ลาว และกัมพูชา ที่มี Work Permit ประมาณ 1 ล้านคน พวกที่มีหนังสือเดินทางชั่วคราวไม่น้อยกว่า 600,000 คน จำนวน 80 % เป็นชาวพม่า ผู้ประกอบการเป็นห่วงว่า หากประเทศของเขามีการพัฒนาในระยะอันใกล้ แรงงานที่มีคุณภาพเหล่านี้อาจย้ายกลับ ซึ่งปัญหาก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น

คุยกับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารประเภท Food Service หลายแห่งบอกว่า ธุรกิจไปได้ดีแต่มีปัญหาอย่างเดียวคือ เรื่องคน เพราะมีการแย่งตัวกันมาก และให้ข้อเสนอพิเศษทั้งเรื่อง ค่าจ้างและสวัสดิการ ในการแย่งตัว

แรงงานที่มีคุณภาพ คือ แรงานที่มีการพัฒนาทักษะฝีมือและความสามารถทางด้านภาษา และมีคุณสมบัติพิเศษในแง่ของ ความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ อุทิศเวลาในการทำงาน ขยันและกระตือรือร้นในการทำงาน

ซึ่งการจะได้แรงงานที่มีคุณภาพ นอกจากจะเป็นภารกิจของเจ้าของกิจการแล้ว รัฐควรจะมีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการศึกษาในปัจจุบัน ที่มุ้งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์มากเกินไป ทำให้คนตกงานกันเยอะมาก

ปัจจุบันเราผลิตบัณฑิตออกมาปีละไม่น้อย จบออกมาแล้วมีงานทำ ไม่เกิน 70% ที่เหลือว่างงาน หรือไม่ก็ไปศึกษาต่อในระดับอาชีวะจึงควรผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ เช่น บุคลากรทางด้านช่าง ธุรกิจบริการที่กำลังขยายตัว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ควรมีการทำ MOU กับเอกชน และเอกชนควรมีส่วนในการสนับสนุนให้ความรู้ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ หรือแม้แต่ให้ทุนทางการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา ควรมีการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพหลัก 7 สาขา ที่จะมีการเคลื่อนย้ายเสรี เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาล สถาปัตยกรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี

ในการดำเนินธุรกิจนั้น เมื่อเผชิญปัญหา ด้านธุรกิจอาจยังคงดำเนินการต่อไปได้ แต่เมื่อมีปัญหาด้านแรงงาน อาจต้องหยุดกิจการทันที

เรื่อง แรงงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ขอให้ผู้ประกอบการ SME วางแผนเรื่องแรงงานให้ดี และเริ่มต้นกิจการในปี 2558 ด้วยความราบรื่นครับ

ดูบทความทั้งหมดของ เวทย์ นุชเจริญ

แชร์ข่าว :
Tags: