เกศรา มัญชุศรี

ดูบทความทั้งหมด

FUTURE WORLD BY TFEX

6 กุมภาพันธ์ 2557
4,388

Mini SET50 Futures

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ท่ามกลางความสั่นไหวของตลาดเงินและตลาดทุน

อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมาตรวัดง่ายๆ ก็คือการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ที่วัดการเปลี่ยนแปลงราคาของทุกๆหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นปีเป็นอย่างมาก

แต่จริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งมาตรวัดที่สะท้อนตลาดได้ดี ก็คือดัชนี SET50 ที่วัดการเคลื่อนไหวของหุ้น 50 อันดับแรกที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง โดยดัชนีนี้ครอบคลุมน้ำหนักหุ้นของทั้งตลาดกว่าร้อยละ 70 จึงเป็นที่นิยมในการนำมาใช้อ้างอิง ในการจัดทำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภท เช่น กองทุนอีทีเอฟ และ Index Futures เนื่องจากการบริหารจัดการหุ้นเพียง 50 หุ้นก็สามารถครอบคลุมการเคลื่อนไหวของทั้งตลาดหลักทรัพย์ไทยได้เป็นอย่างดี

สำหรับตลาด TFEX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาแรกนั้น ก็คือ SET50 Index Futures ซึ่งเปิดดำเนินการซื้อขายมาแล้ว 8 ปี การเปิดซื้อขายสินค้านี้ก็เป็นไปเช่นเดียวกับตลาดอนุพันธ์ทางการเงินของประเทศอื่นๆ ที่มักจะเริ่มต้นด้วยฟิวเจอร์สของดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศตนเอง ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศตนได้ดี และมักได้รับการพัฒนาจนเป็นสินค้าหลัก

อย่างเช่น ดัชนี Dow Jones และ S&P500 ของสหรัฐอเมริกา, ดัชนี Nikkei225 ของญี่ปุ่น, ดัชนี CSI 300 ของจีน และดัชนี Niffty ของอินเดีย โดยสาเหตุที่ Index Futures มักจะได้รับความนิยมนั้น เนื่องจากสามารถนำไปใช้บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในประเทศนั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด และยังเป็นเครื่องมือเทรดดิ้งที่ถือว่าทรงประสิทธิภาพจากการมีสภาพคล่องที่สูง ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาด และใช้เงินลงทุนที่เรียกว่าเงินประกันในจำนวนที่ไม่มาก

พัฒนาการที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศนั้น จะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ดัชนีหลักทรัพย์มักปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของสัญญา Index futures เพิ่มสูงขึ้นตามค่าของดัชนี (มูลค่าของสัญญาเกิดจากการนำค่าของดัชนีคูณด้วยตัวคูณที่คงที่) และเพื่อรักษาอำนาจการซื้อขายให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับของเดิม ตลาดอนุพันธ์หลายแห่งจึงมีการนำเสนอสัญญา Mini Index Futures ที่มีการปรับตัวคูณให้น้อยลง และทำให้มูลค่าของสัญญาลดลงด้วย

สำหรับในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ TFEX นั้น ดัชนี SET50 ในรอบแปดปีที่ผ่านมาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัวจากจุดต่ำสุดที่ 261.3 จุด (เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551) และจุดสูงสุดที่ 1,092.27 จุด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทำให้มูลค่าของ SET50 Index Futures และหลักประกันที่ผู้ลงทุนต้องวางก่อนที่จะซื้อขายนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกัน

ในเดือนพฤษภาคมนี้ Mini SET50 Index Futures ได้พร้อมที่จะนำเสนอให้กับทุกท่าน โดยสิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาปัจจุบันก็คือ การลดมูลค่าของตัวคูณจาก 1,000 บาทต่อจุดดัชนี ลงไปเป็น 200 บาทต่อจุดดัชนี หรืออาจกล่าวได้ว่ามูลค่าของสัญญานั้น จะปรับลงไปเหลือหนึ่งในห้าของสัญญาปัจจุบันที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมาในช่วงแปดปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จำนวนเงินประกันหรือมาร์จิน รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่ตลาดเรียกเก็บนั้น ก็จะลดลงในอัตราส่วนเดียวกันด้วย ส่วนในเรื่องของอายุสัญญานั้นยังคงเป็นเช่นเดิมคือในแต่ละขณะ จะมี 6 อายุสัญญาให้เลือกซื้อขาย ได้แก่ เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนถัดไป และเดือนสุดท้ายของไตรมาสในสามไตรมาสถัดไป สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ หรือ TFEX เว็บไซต์ที่ www.TFEX.co.th นะคะ

ดูบทความทั้งหมดของ เกศรา มัญชุศรี

แชร์ข่าว :
Tags: