ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

ดูบทความทั้งหมด

มายาการเงิน :รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ [email protected]

16 มกราคม 2557
3,450

สี่ปัจจัยต้องติดตาม รับมือในปีม้านี้

สวัสดีครับ ตอนนี้สามสัปดาห์ผ่านไปสำหรับปี 2557 แล้ว

แต่ดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆในประเทศยังอึมครึม และมีความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ววัน ซึ่งในวันนี้ผมขอยกประเด็นที่สำคัญๆ สำหรับติดมือเพื่อเป็นแนวทางหรืออาวุธในการรับมือเศรษฐกิจที่กำลังมาในปีม้านี้

หากเราสรุปการดำเนินเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่ผ่านมานั้น มีเหตุการณ์และปัจจัยที่เกิดผลกระทบในเชิงลบอยู่หลายเรื่อง (คงละเรื่องการเมืองไว้นะครับ) อาทิ โรคที่เกิดกับกุ้งภาวะอากาศในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรดีขึ้นมากในบางประเทศ (ปริมาณการผลิตข้าวดีขึ้นในเวียดนาม และปริมาณผลผลิตอ้อยดีขึ้นในประเทศอื่นๆ) ซึ่งในปีที่แล้วปัจจัยลบดังกล่าว ทำให้ปริมาณการผลิตและการส่งออกสินค้าหลายๆตัวของไทยมีปริมาณน้อยกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาไม่น้อย

แต่ในปี พ.ศ. 2557 นี้โดยข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ภาพรวมทางเศรษฐกิจของเรานั้นการเจริญเติบโตของ GDP ยังน่าจะอยู่ระหว่าง 2.5-4.5 เปอร์เซ็นต์ โดยการเติบโตของการบริโภคในประเทศ น่าจะมีการเพิ่มขึ้นน้อยมากหรืออาจไม่เพิ่มขึ้นเลย

การลงทุนนั้นดูน่าเป็นห่วง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของการลงทุน (Investment) นั้นอาจจะอยู่ในอัตรา 0-3.3 % และการส่งออกและนำเข้าก็จะมีการปรับตัวเพิ่มเติมขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำหรือเป็นเลขการเติบโตที่ตัวเดียว (Single Digit) ซึ่งโดยรวมนั้น หากผมสรุปคร่าว ๆ ว่าปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นมีอะไรบ้างคงสรุปได้คร่าว ๆ คือ

อัตราแลกเปลี่ยน ในปี 2557นี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในอดีต มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะและเวลาในการเคลื่อนย้ายของเงินทุน การนำเข้า การส่งออก การลงทุนนอกประเทศ และการลงทุนจากต่างประเทศ การท่องเที่ยว และการให้บริการต่าง ๆ ที่มีการชำระเงินตราต่างประเทศ

โดยในปีนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ความผันผวนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่เกิดจากประเด็นหลักๆ คือการลงทุนจากต่างประเทศมาในประเทศลดน้อยลง

การขายสินค้าออกนอกประเทศมีจำนวนปริมาณ และเม็ดเงินที่ได้รับน้อยลง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ปริมาณการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมทางการค้าจากต่างประเทศมาไทย มีปริมาณและความถี่น้อยลง ซึ่งหากเรามองประเด็นดังกล่าวนั้น ในปีนี้สถานการณ์การขายสินค้าทางการเกษตรและเกษตรแปรรูป (โดยเฉพาะอาหารทะเล) น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้น แต่การแข่งขันด้านราคาดูยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่ อัตราแลกเปลี่ยนในปีนี้และจริง ๆ แล้วในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมามีการปรับตัวแข็งขึ้นและอ่อนลงอย่างสม่ำเสมอ

อัตราดอกเบี้ย ในปีนี้อัตราดอกเบี้ยในประเทศยังมีแนวโน้มทรงตัว ถึงแม้บางกรณีอาจจะมีคำถามว่าหากเศรษฐกิจมีการหดตัว หรือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ก็จำต้องลดดอกเบี้ยเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนั้น ถึงแม้มีการลดดอกเบี้ยลง การกระตุ้นก็อาจไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะสภาพโดยรวมนั้น พื้นฐานการลงทุนและการบริโภคในประเทศยังมีความน่าเป็นห่วงอยู่

นอกจากนั้น สถานการณ์การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศอื่น ๆ อาทิ อเมริกา ยุโรป นั้นมีการปรับตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้น และผลดังกล่าวจะทำให้มีเงินไหลกับไปประเทศดังกล่าว และมีการลงทุนและกิจกรรมการระดมทุนในประเทศนั้นๆเพิ่มเติม หากเราเป็นหนึ่งในผู้ต้องการเงินทุน และเงินทุนนั้นต้องได้มาจากการระดมทุนนอกประเทศ คงต้องเตรียมตัวจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินสกุลต่างประเทศในปีนี้จะสูงขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

อาเซียน ในการเปลี่ยนแปลงกระแสและทิศทางการค้า การขายและการลงทุนนั้น ถึงแม้ว่าในประเทศไทยของเรานั้น มีปัจจัยในประเทศที่ยังต้องหาแนวทางในการแก้ไขให้คลี่คลาย แต่ในประเทศหลายๆประเทศในอาเซียนนั้นในปัจจุบัน มีความน่าสนใจและมีพัฒนาการการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในหลายๆประเทศมีการจับจอง การลงทุนของนักลงทุนเดิมที่มาลงทุนในประเทศไทยของเรา เริ่มมีการลงทุนมากขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาการในด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งกายภาพและนโยบายมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

หากเราเป็นคนหนึ่งที่ทำการค้าในประเทศไทยเป็นหลัก คงต้องคิดถึงการเข้ามาแข่งขันของต่างชาติมากขึ้น และกำลังซื้อของลูกค้าเราในประเทศก็จะมีกำลังซื้อที่น้อยลง หากเราคิดว่าเราจะต้องออกไปสู่สมรภูมิการค้าที่ใหญ่ขึ้น อย่ารอนานจนเกินไป เพราะเวลาในการเปลี่ยนแปลงในต่างประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิดอยู่มาก และกำลังซื้อของคนในประเทศอาเซียนอื่น ๆ นั้น มีกำลังซื้อที่ดูเหมือนจะมีอัตราการโตมากกว่าในประเทศไทย

สุดท้าย คือ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการค้า การผลิต การบริการนั้น เราคงต้องมีการจับตาดูมากกว่าเดิม เพราะการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการ โดยนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้น อาจทำให้เรายังสามารถแข่งขันได้ทั้งด้านราคา คุณภาพ ปริมาณ ความคล่องตัวในการผลิตและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น มีราคาต้นทุนที่ต่ำลงกว่าเดิมไม่น้อย และต้องมีการนำเอาการเปลี่ยนแปลงนี้มาทำให้เกิดประโยชน์

ในแต่ละปีที่ผ่านไปนั้นมีหลายๆปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการและการอยู่รอดของธุรกิจของเรา แต่อย่างน้อย ถ้าเราติดตามเรื่องหลักๆ ที่กล่าวถึงแล้ว และคิดว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ต้องถามว่าเราจะรับมืออย่างไรให้ล่วงหน้าได้ ก็จะทำให้เราสามารถมีโอกาสในการดำเนินการได้ดีกว่าคนอื่น ๆ เพราะปัจจัยเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกับเราไม่เร็วก็ช้านี้

ดูบทความทั้งหมดของ ทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

แชร์ข่าว :
Tags: