เกศรา มัญชุศรี

ดูบทความทั้งหมด

FUTURE WORLD BY TFEX

2 มกราคม 2557
3,039

สวัสดีปีใหม่ 2557

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ ปีม้าที่วิ่งควบเข้ามาปีนี้ดูจะพัดพาฝุ่นละอองที่ทั้งหนักและหนาทีเดียว

ทำให้ชาวตลาดทุนนั้นคงจะต้องรีบกลับมาตรวจสอบการดำเนินงานกันอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยในปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่ดีมากๆ ปีหนึ่ง เพราะตัวเลขการดำเนินงานและธุรกรรมที่เกิดขึ้นในตลาดทุนไทยนั้นเป็นเครื่องยืนยันการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียน และที่สำคัญที่สุด ผู้ลงทุนชาวไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการเติบใหญ่ขึ้นอย่างมั่นคง

ความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของปี 2556 นั้นเป็นปีที่อาจจะต้องเรียกว่าหักปากเซียนกันทีเดียว จาก 1,391.93 จุดของสิ้นปีก่อนหน้า ได้เพิ่มสูงสุดเป็น 1,643.43 และเริ่มเสียพลังในครึ่งปีหลังเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทั้งจากต่างประเทศ ในเรื่องของการลดวงเงินที่ใช้ในมาตรการ QE และปัจจัยการเมืองของประเทศไทย ทำให้ตัวเลขดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไปปิดสิ้นปีที่ระดับ1298.48 จุด ลดลง 93.45 จุด หรือลดลงร้อยละ 6.71

โดยมีปริมาณการซื้อขายหุ้นทั้งในตลาดหลักทรัพย์และตลาด mai เฉลี่ยสูงถึงวันละ 50,395 ล้านบาท (26 ธ.ค.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 จากวันละ 32,304 ล้านบาทของปีก่อนหน้า โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ลงทุนในประเทศไทยนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุมีผล และสามารถคัดเลือกหุ้นที่มีผลประกอบการดี และมีการเติบโตอยู่ในระดับสูง อีกทั้งได้มีหลักทรัพย์ใหม่ที่มาจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงที่สุด โดยมีหุ้นสามัญ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายบุคคลนั้นจึงมีปริมาณธุรกรรมเป็นการซื้อสุทธิกว่าสองแสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ลงทุนต่างประเทศมีการปรับพอร์ตการซื้อขายหลายครั้งและมีสถานะโดยรวมเป็นการขายสุทธิในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับธุรกรรมในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) นั้น นับเป็นปีที่มีความเคลื่อนไหวสูงสุดเช่นกัน เป็นผลจากภาวะของตลาดหลักทรัพย์ทำให้ธุรกรรมที่เป็นฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นหรือ Single Stock Futures นั้นเติบโตเพิ่มขึ้น เกือบสามเท่าตัว และ SET50 Index Futures นั้นได้รับความนิยมมากขึ้น ในขณะที่ Gold Futures นั้น มีปริมาณการซื้อขายลดลงตามแนวโน้มราคาทองคำที่ลดลง ปริมาณซื้อขายโดยรวมของ TFEX มีจำนวนสูงถึงกว่า 16.6 ล้านสัญญาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 59 จาก 10.4 ล้านสัญญาของปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 68,027 สัญญา (26 ธ.ค.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปริมาณวันละ 43,823 สัญญา

ในปี 2557 นี้ ทีมงานของตลาดหลักทรัพย์ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะได้มีการนำเสนอเครื่องมือการลงทุนประเภทใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน ทั้งที่เป็นส่วนที่ขยายจากหุ้นที่จดทะเบียนใหม่ กองทุน REIT และใบแทนสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ThaiDR) กองทุน ETF ที่อ้างอิงจากสินค้าโภคภัณฑ์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต่อยอดการบริการที่จะได้รับการส่งมอบสินค้าจริง เช่น เงินสกุลดอลลาร์ ผ่านธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งสัญญาประเภทอื่นๆ การปรับปรุงสัญญาที่มีอยู่ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น

ผู้ลงทุนหลายท่านอาจหวั่นไหวกับความไม่แน่นอนในสถานการณ์ของบ้านเมือง แต่ในเรื่องของการลงทุนแล้ว ต้องมีความมั่นคงในวิถีการลงทุนระยะยาวนะคะ ไม่ว่าสภาวะแวดล้อมจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าตัวท่านผู้อ่านจะมีอาชีพใด ต้องถือว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่แน่นอน และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเราทุกท่าน จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา หาความรู้ ทำความเข้าใจ ดิฉันเชื่ออยู่เสมอว่าความสำเร็จจากการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องลงทุนในเรื่องของเวลา ต้องฝึกฝน ดังนั้น เชื่อว่าทุกท่านสามารถที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตัวท่านและครอบครัวได้ค่ะ ในโอกาสนี้ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้ประสาทพรให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านให้พบกับความสำเร็จ ความสมหวัง และความมีสุขภาพดีทุกท่านค่ะ

ดูบทความทั้งหมดของ เกศรา มัญชุศรี

แชร์ข่าว :
Tags: