จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

ดูบทความทั้งหมด

Think SmartBiz

5 กุมภาพันธ์ 2556
17,753

หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี

คำชมและความพึงพอใจของลูกค้า ก็คงเปรียบเสมือนวีซ่าที่ประทับลงไปในหนังสือเดินทาง

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสาคัญของทุกธุรกิจ ขณะเดียวกันความไม่พึงพอใจ หรือข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้น ก็มีความสาคัญไม่น้อยกว่ากัน เมื่อเกิดข้อร้องเรียนเกิดขึ้น พนักงานผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมบริการ หรือหน่วยธุรกิจขององค์การจะมีวิธีตอบสนอง หรือสร้างระบบในการจัดการกับข้อร้องเรียนนั้นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นความประทับใจ ด้วยกระบวนการหรือวิธีการแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นๆได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลการร้องเรียนเหล่านี้บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมและนำมาพิจารณาแก้ไข ป้องกันและจัดการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และแบบเชิงรุก


ขณะเดียวกันการรับมือกับลูกค้าที่เข้ามาพร้อมกับความไม่พอใจบางอย่าง แน่นอนย่อมต้องมาพร้อมอารมณ์ขุ่นข้องหมองใจ บางครั้งอาจจะเจือปนด้วยความช้ำใจมาด้วย เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายทีเดียว แต่ก็ไม่ถึงกับยากจนเป็นไปไม่ได้ แน่นอนทุกองค์การมักกำหนดวิสัยทัศน์ซึ่งหมายถึงจุดหมายปลายทางที่องค์กรต้องการไปให้ถึงให้ได้ และแน่นอนการจะไปให้ถึงจุดนั้นลูกค้ามีส่วนสำคัญอย่างมาก หรืออาจจะเรียกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าลูกค้าคือบุคคลสำคัญจริงดังที่เราประกาศ หรือติดเป็นคำขวัญไว้ที่ฝาผนังของสำนักงานเพื่อให้ทุกคนตระหนักแล้ว คำชมและความพึงพอใจของลูกค้า ก็คงเปรียบเสมือนวีซ่าที่ประทับลงไปในหนังสือเดินทาง ยิ่งเราได้รับตราประทับนี้มากเท่าใด ก็จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ได้ง่ายเท่านั้น แล้วทำไมเราจะไม่ใส่ใจหรือสนใจมันล่ะ


ด้วยแนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ได้ขยับปรับตัวไปสู่สิ่งที่เรียกว่า การตลาดเชิงความสัมพันธ์มากขึ้น “ธุรกิจและธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จจะต้องตั้งอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ หน้าที่ขององค์กรหรือหน่วยธุรกิจต่างๆเพียงแค่ทำให้มันมองเห็นได้ และดูมีความหมายมากขึ้นในสายตาลูกค้าเท่านั้น” การมุ่งเน้นเพียงธุรกรรมและพยายามปิดการขายให้ได้เป็นครั้งๆไปนั้น ดูจะมีความหมายลดน้อยลงไปในทันที เมื่อความสัมพันธ์กลายเป็นมูลค่าระยะยาวของธุรกิจ คำว่า Loyalty customer หรือลูกค้าที่มีความชื่นชอบและหลงใหลในแบรนด์ใดๆ จึงกลายเป็นแก่นของการตลาดในยุคปัจจุบัน มาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะของสินค้าและบริการ ดังนี้


- สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องได้ แต่การบริการไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน แต่รับรู้ได้ผ่านความรู้สึก
- สินค้าชนิดเดียวกัน จากผู้ผลิตรายเดียวกัน ย่อมเหมือนกัน แต่บริการแต่ละครั้งแม้จะมาจากหน่วยบริการหรือผู้ให้บริการคนเดียวกัน มีความแตกต่างและแปรเปลี่ยนไปตามบริบทนั้นๆ
- สินค้ามีการผลิตไว้ล่วงหน้า และส่งมอบเมื่อลูกค้าต้องการ แต่การบริการเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ณ เวลานั้น
- สินค้าอาจจะสร้างหรือผลิตมาจากวัสดุหลากหลาย แต่บริการเป็นการกระทำที่ออกมาจากใจของผู้ให้บริการ
- คุณค่าของสินค้าย่อมเกิดขึ้นภายในโรงงาน ผ่านคน กรรมวิธี และเครื่องจักร แต่คุณค่าของการบริการเกิดจากปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้ให้บริการและผู้รับบริการนั้นๆ
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าต่อการผลิตสินค้าอาจมีไม่มาก แต่การบริการลูกค้าสัมผัส รับรู้ และมีส่วนร่วมในสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
- สินค้าอาจเก็บรักษาไว้ได้นานในคลังสินค้า แต่การบริการไม่มีการจัดเก็บไว้ล่วงหน้า เกิดขึ้นทันทีที่ลูกค้าต้องการ
- สินค้าสามารถส่งต่อความเป็นเจ้าของ โดยมอบให้ผู้อื่นเป็นทอดๆ ได้ แต่การบริการเกิดขึ้นมาเพื่อคนๆ นั้น
จะเห็นได้ว่าการบริการยากและซับซ้อนกว่าการผลิต พอๆ กับการที่เราจะทำความเข้าใจในคนหนึ่งคน คงไม่ใช่แค่เพียงกิริยา รูปกายภายนอก หรือคำพูดของลูกค้ารายนั้น แต่การเข้าไปให้ถึงความคิด จิตใจ เป็นเรื่องที่ยาก ยิ่งการจะให้บริการให้ถูกต้องตรงใจจึงเป็นความท้าทายอย่างมากของผู้ให้บริการทุกคน แต่กระนั้นหลักปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี ถ้าเรามีและตระหนักอยู่เสมอ ก็ช่วยได้มากทีเดียว ลองนำไปพิจารณาปรับใช้กัน ดังนี้
- รวดเร็ว ทันใจ
- อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
- ถูกต้อง ตรงเวลา
- ซื่อสัตย์ ไว้วางใจได้
- ทำงานละเอียด มีฝีมือ
- ให้ความสำคัญกับลูกค้า
- สม่ำเสมอ มีมาตรฐาน
- สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ


หลักปฎิบัติง่ายๆ และทำได้ทันทีนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหมั่นฝึกฝนให้เคยชิน เมื่อถึงเวลาเมื่อใด ก็พร้อมใช้ในทันที หรือถ้าพัฒนาให้จนกลายเป็นธรรมชาติของผู้ให้บริการนั้นๆ ได้ยิ่งดี แต่กระนั้นก็ตามต่อให้แน่แค่ไหน ก็มีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด บกพร่อง โดยไม่ได้ตั้งใจได้เหมือนกัน ขนาดโรงแรมชั้นนำ 5 ดาว ระดับโลกที่มีมาตรฐานสูง ก็มีโอกาสผิดพลาดได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่มาตรการและวิธีการที่รวดเร็วในการตอบสนอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของที่ใดจะทำได้ดีกว่ากัน ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าไม่พึงพอใจต่อการบริการ โดยอาจร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ หรือแม้กระทั่งหนีหายจากไปเฉยๆ หน่วยธุรกิจที่ดีก็ควรมีระบบในการรับมือเหตุการณ์เหล่านี้


ครั้งหน้ามาดูแนวทางและวิธีการรับมือกับลูกค้าที่มาพร้อมความโกรธ โมโห และความไม่พอใจต่อสินค้าหรือบริการของเรา

ดูบทความทั้งหมดของ จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว

แชร์ข่าว :
Tags: