ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "ธรรมรัฐวิจารณ์"

 • 26 เมษายน 2564

  1500 มาได้ไปได้ด้วย ‘สุรา นารี พาชี กีฬาบัตร’

  จั่วหัวด้วยตัวเลข 1500 อาจทำให้คนเข้าใจผิดว่า นักรัฐศาสตร์อย่างผมกลายมาเป็นนักวิเคราะห์หุ้นหรือมาเอาดีหากินทางเศรษฐศาสตร์กระนั้นหรือ

 • 8 กุมภาพันธ์ 2564

  รำลึกถึง Roger Hood ปรมาจารย์ทางอาชญาวิทยา

  Roger Hood ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด นักวิชาการทรงคุณค่าที่เพิ่งจากไปเมื่อ 17 พ.ย.2020 และเป็นอาจารย์ของผมเองครับ

 • 25 มกราคม 2564

  ‘ภาพเดียว’ เปลี่ยนโลกได้

  สังคมของเราถูกหล่อหลอมหรืออาจด้วยความที่คนไทยเรามี 'จิตใจอ่อนโยน' เลยกลายเป็น 'เหยื่อ' หรือ ถูกคนเอารัดเอาเปรียบได้ง่าย

 • 18 มกราคม 2564

  ‘รัฐธรรมนูญ’ มิได้ให้สิทธิเสรีภาพที่ไร้ขอบเขต

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหมวด 3  ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ได้บัญญัติถึงการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนครอบคลุมในทุกเรื่องที่เคยมีมา

 • 28 ธันวาคม 2563

  พูดภาษาเดียวกันให้ได้ก่อน

  คนรุ่น 60s แบบผมถือเป็นคนรุ่นรอยต่อ ของอะไรหลายอย่าง ได้เห็นการเมืองทุกรูปแบบทั้งเผด็จการ ประชาธิปไตย กระบวนการยุติธรรมที่ปฏิรูปไม่เสร็จ

 • 30 พฤศจิกายน 2563

  ไพ่ใบสุดท้าย

  ผมเล่นไพ่ไม่เป็น แต่ที่ขึ้นหัวเรื่องว่า ไพ่ใบสุดท้าย เพื่อกระตุ้นให้เข้าใจได้ว่า ในสภาวะการณ์คับขันหรือมีเดิมพันสูง มักจะได้ยินวลีที่ว่านี้

 • 20 พฤศจิกายน 2563

  ‘ฮัวมู่หลาน’ กับ คุณธรรม 4 ประการ

  ผมคิดว่า “มู่หลาน แซ่ฮัว” ควรเป็นเรื่องที่เด็กไทยรุ่นใหม่น่าจะได้ดู เพราะเนื้อหาน่าจะเข้ากับบรรยากาศของบ้านเมืองเราในทุกวันนี้

 • 12 พฤศจิกายน 2563

  รถไฟสายปรองดอง

  ทำไมต้องเป็น รถไฟ หลายคนอาจตั้งคำถาม สำหรับผมมีความผูกพันตั้งแต่สมัยเด็กเรียนหนังสืออยู่ มักกะสันพิทยา แถวนิคมมักกะสัน ซึ่งก็เป็น ดงรถไฟ

 • 6 พฤศจิกายน 2563

  'สถาบันกษัตริย์'ที่ประชาชนสัมผัสได้

  ประเทศไทยเรา มีรัฐธรรมนูญที่ชัดเจน มีขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณี บ่งชี้ถึงการสืบสันตติวงศ์ไว้เพื่อจะได้ไม่มีข้อถกเถียงในแผ่นดิน

 • 29 ตุลาคม 2563

  ถ้าเราไม่คิดว่าเราฉลาดกว่าเขา หรือมีใครโง่กว่าเรา

  การอภิปรายทั่วไป เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ได้ผ่านพ้นไปด้วยความน่าตื่นเต้น

 • 22 ตุลาคม 2563

  แม้อาจได้ชัยชนะน้องๆ ก็ไม่ได้ปกครอง

  มีนิสิตหลายคนในชั้นเรียนของผม ที่แสดงตนชัดเจนว่าเป็นทั้งผู้เข้าร่วมชุมนุมและผู้ที่เห็นต่าง รวมทั้งคนที่อาจไม่อยากแสดงความเห็นใดๆ

 • 8 ตุลาคม 2563

  “อย่าเอาถุงดำครอบหัวคนดู”

  คำว่า “มืออาชีพ” กับ คำว่า “กระแส” น่าจะไม่ต้องอธิบายความหมายกันมากมาย เพราะโลกทุกวันนี้มีคนนำสองคำนี้ไปใช้กันในแทบทุกวงการ

 • 1 ตุลาคม 2563

  ให้กำลังใจทุก‘โมเดล’

  นับแต่วันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลโดย ศบค.ได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและผ่านการคัดกรองตรวจโควิด 19 เข้าประเทศได้

 • 24 กันยายน 2563

  ไม่แก้รัฐธรรมนูญเพราะ “กลัวนิรโทษกรรมสุดซอย”

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 50 (1)