ลลิตภัทร ธรณวิกรัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์