พงศ์นคร โภชากรณ์

พงศ์นคร โภชากรณ์ นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ นำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดทางด้านเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์ ในคอลัมน์ “ตีโจทย์เศรษฐกิจ”
[email protected]

 • 23 กรกฎาคม 2564

  การใช้ข้อมูลขับเคลื่อนนโยบาย

  ข้อมูล หรือ Data ถือเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวที่สำคัญมาก ฝังอยู่ในประชาชนทุกคนทั้ง 67 ล้านคน เปรียบเสมือนถังข้อมูลเล็ก ๆ 67 ล้านถัง

 • 9 กรกฎาคม 2564

  ตั้งเป้า 10 ปี (2575) คนจนเหลือศูนย์

  การขจัดความยากจนให้หมดไป 100% คงทำได้ยาก เพราะจำนวนคนจนคล้ายระบบน้ำไหลเวียน คือ เมื่อมีคนพ้นจนไหลออกไป ก็มีคนจนหน้าใหม่ไหลวนเวียนมาเรื่อยๆ

 • 25 มิถุนายน 2564

  อีกกี่ปี? เราถึงจะเป็นประเทศร่ำรวย

  คิดคำนวณกันเล่นๆ บนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์และหลากหลายโมเดล เพื่อให้ได้คำตอบว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงได้สำเร็จในปีใด

 • 18 มิถุนายน 2564

  พลิกฟื้นเศรษฐกิจเชิงสังคมหลังโควิด-19

  ต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิด-19 สร้างแผลเป็นให้เศรษฐกิจไทยไม่น้อย บาดแผลเหล่านั้นทำให้เราเห็นปัญหาเศรษฐกิจเชิงสังคมชัดเจนขึ้น