ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์

ผู้อำนวยการอาวุโส UOB Asset Management (Thailand)