แกะดำทำธุรกิจ

ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

 • 2 กรกฎาคม 2563

  Strategy

  คำคำนี้เป็นสิ่งที่นักธุรกิจให้ความสำคัญ ผมมีโอกาสอ่านหนังสือชื่อ Strategy : A History แต่งโดย Lawrence Freedman

 • 30 มิถุนายน 2563

  TG with love

  ผมมีความเห็นว่าการบินไทย คือสมบัติของชาติเพราะสายการบินนี้ใช้คำว่า“ไทย” เป็นชื่อแบรนด์ เป็นสายการบินแห่งชาติที่ครั้งหนึ่งคนไทยมีความภูมิใจ

 • 16 มิถุนายน 2563

  จุดเปลี่ยน

  ผมมีความเห็นว่าวิกฤติ covid-19 คือจุดเปลี่ยนของประเทศ ความร้ายแรงครั้งนี้ทำให้โลกทั้งโลกต้องกดปุ่ม pause และหยุดเป็นเวลานานมาก