แซม ช็อง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนระหว่างประเทศ กลุ่มธนาคารยูโอบี

  • 27 กันยายน 2562

    อาเซียนกำลังเข้าสู่ยุคทองการลงทุน

    อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมากที่สุดของโลก ที่มูลค่า 1.49 แสนล้านดอลลาร์ในปีทีแล้วเพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live