ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินีโปรเจคมาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด /[email protected]

  • 18 กรกฎาคม 2561

    “คุณภาพ”สะท้อนแบรนด์ในใจผู้บริโภค

    คุณภาพในโลกของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

  • 12 มิถุนายน 2561

    กลยุทธ์ดันธุรกิจรอด

    การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน มีการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในหลายรูปแบบที่มากไปกว่าประเด็นที่คุ้นเคย