ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร)มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คอลัมนิสต์ประจำ "Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0"

 • 12 ธันวาคม 2561

  STO จะมาแทนที่ ICO?

  ครั้งก่อนผู้เขียนได้อธิบายถึงทิศทางกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินในปี 2019 ฉบับนี้ ผู้เขียนยังคงอยู่ในธีมการคาดการณ์ Trend ในปี 2019

 • 27 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (II)

  ความเดิมจากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนขออธิบายต่อในเรื่องของกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเด่นชัดในปี 2019

 • 13 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (I)

  สำหรับผู้เขียน ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่กฎหมายได้รับอิทธิผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่เราได้เห็นการปรับปรุง

 • 30 ตุลาคม 2561

  เมื่อไรที่ธุรกิจควรใช้ Blockchain

  ตามที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงบทบาทของ Blockchain ที่มีต่อวงการกฎหมาย ฉบับนี้จะขอเล่าการปรับใช้ Blockchain กับภาคธุรกิจ

 • 16 ตุลาคม 2561

  เมื่อ AI แทนที่นักกฎหมาย

  ในโลกยุคที่ AI (Artificial Intelligence) มีบทบาทสำคัญในหลายวงการธุรกิจ และกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินงานของหลายอาชีพ

 • 2 ตุลาคม 2561

  เมื่อ p2p lending อยู่ภายใต้การกำกับ

  ฉบับนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจระบบ

 • 18 กันยายน 2561

  เมื่อ Blockchain ปฏิวัติวงการกฎหมาย

  เดิมทีหากกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เรามักนึกถึงการทำงานของ Cryptocurrency สกุลต่างๆ ซึ่งบทบาทของ Blockchain

 • 4 กันยายน 2561

  บทบาทใหม่ของธนาคารในกระบวนการ e-Withholding Tax

  เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี(Tax administration)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • 21 สิงหาคม 2561

  Biometrics Vs ข้อมูลส่วนบุคคล

  ในปัจจุบันการพัฒนาระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี Biometrics ได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจที่มีการให้บริการดิจิทัล

 • 7 สิงหาคม 2561

  กลไกของ VAT ในภาษี e-Business

  เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับปรุงให้ก้าวทันเช่นกัน บทความฉบับนี้ จึงขออธิบายประเด็นภาษี

 • 24 กรกฎาคม 2561

  อนาคตสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง

  จะเป็นอย่างไร หากในอนาคตธนาคารกลางจะออกเงินในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มอีกประเภท โดยสามารถนำไปใช้ได้ไม่ต่างจากเงินสดที่ใช้ในปัจจุบัน

 • 10 กรกฎาคม 2561

  ร่างพ.ร.บ.Digital ID: การพิสูจน์ตัวตนแบบดิจิทัล

  กระบวนการในการรู้จักและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Know Your Customer : KYC) เป็นขั้นตอนสำคัญของธุรกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลก่อนให้บริการ

 • 26 มิถุนายน 2561

  ทิศทางภาษี ICO

  ความเดิมจากฉบับที่แล้ว หลังจากผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า ICO ไม่ได้มีลักษณะอย่างเช่น หุ้น หนี้ และเงินตรา

 • 12 มิถุนายน 2561

  ความพิเศษของICO

  ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายในปัจจุบันและ ICO มีลักษณะพิเศษ จึงทำให้การออก ICO ไม่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันกำกับดูแลได้