ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร)มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คอลัมนิสต์ประจำ "Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0"

 • 4 กันยายน 2561

  บทบาทใหม่ของธนาคารในกระบวนการ e-Withholding Tax

  เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี(Tax administration)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • 21 สิงหาคม 2561

  Biometrics Vs ข้อมูลส่วนบุคคล

  ในปัจจุบันการพัฒนาระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยี Biometrics ได้ถูกนำมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในธุรกิจที่มีการให้บริการดิจิทัล

 • 7 สิงหาคม 2561

  กลไกของ VAT ในภาษี e-Business

  เมื่อโลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับปรุงให้ก้าวทันเช่นกัน บทความฉบับนี้ จึงขออธิบายประเด็นภาษี

 • 24 กรกฎาคม 2561

  อนาคตสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง

  จะเป็นอย่างไร หากในอนาคตธนาคารกลางจะออกเงินในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มอีกประเภท โดยสามารถนำไปใช้ได้ไม่ต่างจากเงินสดที่ใช้ในปัจจุบัน

 • 10 กรกฎาคม 2561

  ร่างพ.ร.บ.Digital ID: การพิสูจน์ตัวตนแบบดิจิทัล

  กระบวนการในการรู้จักและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Know Your Customer : KYC) เป็นขั้นตอนสำคัญของธุรกิจในการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลก่อนให้บริการ

 • 26 มิถุนายน 2561

  ทิศทางภาษี ICO

  ความเดิมจากฉบับที่แล้ว หลังจากผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า ICO ไม่ได้มีลักษณะอย่างเช่น หุ้น หนี้ และเงินตรา

 • 12 มิถุนายน 2561

  ความพิเศษของICO

  ด้วยข้อจำกัดของกฎหมายในปัจจุบันและ ICO มีลักษณะพิเศษ จึงทำให้การออก ICO ไม่สามารถใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันกำกับดูแลได้