ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร)มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คอลัมนิสต์ประจำ "Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0"

 • 5 มีนาคม 2562

  ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

  ในโลกยุคดิจิทัล“ข้อมูล”ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และกระจัดกระจาย

 • 19 กุมภาพันธ์ 2562

  เมื่อ WTO รีฟอร์มรองรับ e-Commerce

  ในโลกของพาณิชย์สมัยใหม่ที่การค้าขายพึ่งพิงอยู่กับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า e-Commerce

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 22 มกราคม 2562

  AI ภาษี และ e-Payment

  AI (Artificial Intelligent) ภาษี และ e-Payment นั้น เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ในปัจจุบันสามสิ่งดังกล่าวถูกเชื่อมโยง

 • 8 มกราคม 2562

  ความท้าทายในการกำกับ "Sharing Economy"

  กฎหมายควรมีบทบาทอย่างไรในโลกยุค Sharing Economy? เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักกฎหมายว่า อะไรคือ จุดสมดุล

 • 25 ธันวาคม 2561

  บทสรุปฟินเทค 2018

  ในบทความฉบับสุดท้ายของปีนี้ ผู้เขียนได้สรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินที่สำคัญในปี 2018

 • 12 ธันวาคม 2561

  STO จะมาแทนที่ ICO?

  ครั้งก่อนผู้เขียนได้อธิบายถึงทิศทางกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินในปี 2019 ฉบับนี้ ผู้เขียนยังคงอยู่ในธีมการคาดการณ์ Trend ในปี 2019

 • 27 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (II)

  ความเดิมจากฉบับที่แล้ว ผู้เขียนขออธิบายต่อในเรื่องของกฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงินที่จะเด่นชัดในปี 2019

 • 13 พฤศจิกายน 2561

  กฎหมายและเทคโนโลยีทางการเงิน 2019 (I)

  สำหรับผู้เขียน ในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่กฎหมายได้รับอิทธิผลจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกที่เราได้เห็นการปรับปรุง

 • 30 ตุลาคม 2561

  เมื่อไรที่ธุรกิจควรใช้ Blockchain

  ตามที่ผู้เขียนได้เคยกล่าวถึงบทบาทของ Blockchain ที่มีต่อวงการกฎหมาย ฉบับนี้จะขอเล่าการปรับใช้ Blockchain กับภาคธุรกิจ

 • 16 ตุลาคม 2561

  เมื่อ AI แทนที่นักกฎหมาย

  ในโลกยุคที่ AI (Artificial Intelligence) มีบทบาทสำคัญในหลายวงการธุรกิจ และกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินงานของหลายอาชีพ

 • 2 ตุลาคม 2561

  เมื่อ p2p lending อยู่ภายใต้การกำกับ

  ฉบับนี้ ผู้เขียนจะนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจระบบ

 • 18 กันยายน 2561

  เมื่อ Blockchain ปฏิวัติวงการกฎหมาย

  เดิมทีหากกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เรามักนึกถึงการทำงานของ Cryptocurrency สกุลต่างๆ ซึ่งบทบาทของ Blockchain