ดร.สุมาพร (ศรีสุนทร)มานะสันต์

สำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
คอลัมนิสต์ประจำ "Legal Vision : นิติทัศน์ 4.0"

 • 11 มิถุนายน 2562

  ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์”

 • 28 พฤษภาคม 2562

  ภาษีและกองทุนรวมตราสารหนี้

  หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดเก็บภาษี 15% จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในปี 2561

 • 14 พฤษภาคม 2562

  เมื่อ Facebook สนใจ Stable Coin

  ที่ผ่านมา ได้มีการพูดถึงการออก Facebook Coin หรือ คริปโทเคอร์เรนซีของ Facebook เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าสินค้าหรือบริการบน Platform ของ Facebook

 • 30 เมษายน 2562

  ศาลและการให้ความเป็นธรรมในยุค 4.0

  ในศตวรรษ 21 โลกได้ถูกขับเคลื่อนจากการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบในการทำ “ธุรกรรม” อันเป็นจุดก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในทางกฎหมาย

 • 16 เมษายน 2562

  “เทรนด์ในการกำกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต”

  ในช่วงที่ผ่านมา เทรนด์การผลักดันให้มีการกำกับเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต หรือ Social Network เป็นประเด็นที่หลายประเทศ

 • 2 เมษายน 2562

  Own Sandbox : เครื่องมือใหม่ในการสนับสนุน Fintech

  ในยุคที่เทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) เกิดขึ้นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว แนวทางและกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว

 • 19 มีนาคม 2562

  ว่าด้วยเรื่อง “ภาษีที่ดิน”

  ในที่สุด พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภาษีที่ดิน) ก็ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป

 • 5 มีนาคม 2562

  ว่าด้วยเรื่อง “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

  ในโลกยุคดิจิทัล“ข้อมูล”ได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และกระจัดกระจาย

 • 19 กุมภาพันธ์ 2562

  เมื่อ WTO รีฟอร์มรองรับ e-Commerce

  ในโลกของพาณิชย์สมัยใหม่ที่การค้าขายพึ่งพิงอยู่กับเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เราเรียกกันว่า e-Commerce

 • 5 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562

  ถึงเวลาของภาษีสิ่งแวดล้อม

  ปลายทางของความเจริญทางวัตถุ การเติบโตของอุตสาหกรรม และการพัฒนาของเทคโนโลยี คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

 • 22 มกราคม 2562

  AI ภาษี และ e-Payment

  AI (Artificial Intelligent) ภาษี และ e-Payment นั้น เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ในปัจจุบันสามสิ่งดังกล่าวถูกเชื่อมโยง

 • 8 มกราคม 2562

  ความท้าทายในการกำกับ "Sharing Economy"

  กฎหมายควรมีบทบาทอย่างไรในโลกยุค Sharing Economy? เป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับนักกฎหมายว่า อะไรคือ จุดสมดุล

 • 25 ธันวาคม 2561

  บทสรุปฟินเทค 2018

  ในบทความฉบับสุดท้ายของปีนี้ ผู้เขียนได้สรุปกฎหมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงินที่สำคัญในปี 2018