กล้าณรงค์ มงคลศิริชัยกุล

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)