ไชยันต์ ไชยพร

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอลัมนิสต์ประจำ "ร้อยแปด วิถีทัศน์"

 • 2 ตุลาคม 2557

  ภาษีมรดก

  ในอดีต การทิ้งมรดกให้กับลูกหลานน่าจะมีเหตุผลประมาณนี้ 1. เป็นการสร้างสายสัมพันธ์และความผูกพัน

 • 4 กันยายน 2557

  ปัญหาทางสองแพร่งของนักโทษกับการเมือง

  สมมติมีนักโทษสองคนถูกจับและถูกนำตัวไปสอบสวนแยกกัน ตำรวจพยายามหว่านล้อมให้นักโทษแต่ละคนรับสารภาพ

 • 7 สิงหาคม 2557

  นายกรัฐมนตรี ?

  ข้อความมาตรา 19 ธรรมนูญการปกครอง 2557 กำหนดว่า “พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนหนึ่ง

 • 10 กรกฎาคม 2557

  ฝรั่งกับรัฐประหาร

  เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีท่าทีลบต่อรัฐประหารและการบริหารของ คสช.

 • 12 มิถุนายน 2557

  รัฐเสรีและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ

  นักปรัชญาที่เป็นเสาหลักคลาสสิกในการเมืองระหว่างประเทศอย่าง อิมมานูเอล ค้านท์ กล่าวว่า การที่มนุษยชาติจะสามารถบรรลุ “สันติภาพถาวร”

 • 15 พฤษภาคม 2557

  การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล

  การวิพากษ์วิจารณ์โจมตีทางการเมืองระหว่างฝักฝ่ายต่างๆ มีประเด็นที่สมควรนำมาวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือผิดพลาดตามหลักเหตุผลหรือไม่อย่างไร ?

 • 17 เมษายน 2557

  ประเมินสถานการณ์หลังคำตัดสิน

  ถ้าจะถามว่าขณะนี้ คณะรัฐมนตรีรักษาการยังเป็นส่วนสำคัญของรัฏฐาธิปัตย์หรือไม่ ? คำตอบคือ ใช่ตามกฎหมาย

 • 20 มีนาคม 2557

  เงื่อนไขของสถานการณ์

  การคาดการณ์ว่าวิกฤติการเมืองขณะนี้จะนำไปสู่สงครามกลางเมืองเกิดขึ้นจากเงื่อนไขสำคัญที่ในช่วงกันยายน 2549 ยังไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวนี้

 • 20 กุมภาพันธ์ 2557

  สรุปสถานการณ์และแนวโน้มการเมือง

  จากการเข็นร่าง พ.ร.บ. นิรโทษเหมาเข่งผ่านรัฐสภานำมาซึ่งสู่การประท้วงต่อต้านจากมหาชนในจำนวนที่มากกว่าครั้งใดๆ ในประวัติศาสตร์การเมือง

 • 23 มกราคม 2557

  ทรราชในทุกหนแห่ง

  Desttut de Tracy นักคิดฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติสร้างชาติสร้างประชาธิปไตย ผู้เขียนหนังสือ “A Commentary of Montesquieu’s Spirit of Laws”

 • 26 ธันวาคม 2556

  แนวโน้มการเมือง

  ถ้าเปรียบเทียบการต่อต้านรัฐบาลขณะนี้กับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จะพบความแตกต่างที่มีนัยให้พิจารณากันให้ถี่ถ้วน

 • 29 พฤศจิกายน 2556

  ความขัดแย้งระหว่างประชาชน-รัฐสภา-ศาลรัฐธรรมนูญ

  การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ผ่านตัวแทนของอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยทางตรงมากขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว

 • 31 ตุลาคม 2556

  คุณยิ่งลักษณ์กับปม ร่าง ก.ม. นิรโทษกรรม

  ไม่ทราบเหมือนกันว่า อะไรทำให้ ส.ส. พรรคเพื่อไทยมี ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมที่แตกต่างกัน 2 ฉบับ ?

 • 3 ตุลาคม 2556

  ดูให้เห็น ! : กระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลการออกกฎหมาย

  ในที่สุด การแก้รัฐธรรมนูญในส่วนที่มาของ ส.ว. ก็ผ่านวาระสาม และได้ส่งผ่านจากประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ (ประธานรัฐสภา)