ปาริชาติ จิรวัชรา

Deloitte Insights - พาร์เนอร์ ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยง
ดีลอยท์ ประเทศไทย

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live