มนฑิรา ปัญญาชาติรักษ์

นักวิเคราะห์ ไอดีซีประเทศไทย