มนฑิรา ปัญญาชาติรักษ์

นักวิเคราะห์ ไอดีซีประเทศไทย

  • 20 กันยายน 2560

    มองการณ์ไกลเพื่อเมืองแห่งอนาคต

    เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้ามากพอ ที่จะทำให้เราสามารถสร้างเมืองแห่งอนาคตที่อาจจะเคยเห็นแค่ในภาพยนตร์ ให้เป็นจริงขึ้นมาได้แล้ว