ประภัสสร เพชรแก้ว

นักวิเคราะห์อาวุโส ไอดีซี ประเทศไทย