พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ประธานสถาบันไทยพัฒน์ : คอลัมน์ Sustainpreneur : Email : [email protected]

 • 7 กรกฎาคม 2562

  ไทยติดอันดับโลกด้านความยั่งยืน

  จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในข้อมูลกิจการที่ต้องการมากกว่าตัวเลขผลประกอบการ ครอบคลุมถึงการดำเนินงานที่มิใช่ตัวเลขทางการเงิน

 • 23 มิถุนายน 2562

  งาน Social Business Day ที่ไม่ควรพลาด

  ไม่บ่อยนัก สำหรับแวดวงการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย ที่จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรับงานใหญ่ระดับนานาชาติ

 • 9 มิถุนายน 2562

  หุ้น ESG100 ปี 62

  สถาบันไทยพัฒน์ โดยหน่วยงาน ESG Rating ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่น

 • 26 พฤษภาคม 2562

  CSR ระหว่างได้ภาพ กับได้ผล

  ภาพความเข้าใจในเรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) ส่วนใหญ่ แม้ในปัจจุบัน ก็ยังมักนึกไปถึง การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

 • 12 พฤษภาคม 2562

  การวัดผลตอบแทนจากความยั่งยืน

  ทุกองค์กรธุรกิจจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนไม่มากก็น้อย ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวว่าดำเนินการอยู่ก็ตามที

 • 28 เมษายน 2562

  การลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

  จากข้อมูลการสำรวจ 2018 Global Sustainable Investment Review ของ Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) ภาคีระดับโลก

 • 14 เมษายน 2562

  “คุณค่า”กับ“ความยั่งยืน”

  กิจการที่ตระหนักในเรื่องความยั่งยืน ต่างมองหาแนวทางในการประเมินคุณค่าทางธุรกิจที่เกิดจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

 • 31 มีนาคม 2562

  ผลกระทบกับความยั่งยืน

  ทุกกิจการ ส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งต่อผู้คนและต่อโลก ทั้งที่เป็นผลบวกและผลลบ ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา

 • 17 มีนาคม 2562

  การลงทุนเพื่อผลลัพธ์ทางสังคม

  เมื่อสามปีที่แล้ว สถาบันไทยพัฒน์ได้นำแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Investment มาใช้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนที่ลงทุนในตราสารทุน

 • 3 มีนาคม 2562

  6 ทิศทาง CSR ปี 62

  เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ ได้ประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR

 • 17 กุมภาพันธ์ 2562

  เล่าเรื่อง Social Business

  การแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการอุดหนุนโดยรัฐ จากบทเรียนที่ผ่านมา ไม่ได้ช่วยสร้างให้เกิดการพึ่งพาตนเอง หรือทำให้คนยากจนเข้มแข็งขึ้น

 • 3 กุมภาพันธ์ 2562

  ดิจิทัศน์องค์กร ของที่กิจการยุคใหม่ต้องมี

  ปีที่แล้ว สถาบันไทยพัฒน์ ได้ชี้ให้เห็นทิศทาง CSR หนึ่ง ที่เป็นเรื่อง Corporate Digizenship

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live