แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

 • 31 ธันวาคม 2562

  เปิดโอกาสรับการเปลี่ยนแปลง

  หากไม่คิดปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเท่ากับปิดทางสู้

 • 26 พฤศจิกายน 2562

  ทางออกระบบสินเชื่อเพื่อชุมชน

  นำเทคโนโลยี Crowd funding มาเป็นตัวกลางระหว่างนักลงทุนและนักธุรกิจ

 • 19 พฤศจิกายน 2562

  องค์กรย้อนวัย (2)

  ยุคนี้เป็นยุคที่ตื่นเต้นเพราะมีเวทีที่สามารถใช้สร้างความสำเร็จได้

 • 12 พฤศจิกายน 2562

  องค์กรย้อนวัย

  การรู้จักบทบาทของตัวเองคือการทำให้พนักงานรู้คุณค่าของพวกเขา จะส่งผลดีต่อองค์กร

 • 5 พฤศจิกายน 2562

  หมุนตามโลก

  คนที่จับกระแสได้ถูกที่ถูกเวลามีโอกาสสำเร็จสูงที่สุด

 • 29 ตุลาคม 2562

  สู่ยุค "ควอนตัม"

  การลงทุนควอนตัมคอมพิวติ้งของกูเกิล เป็นการรองรับธุรกิจอนาคตที่สมรภูมิดิจิทัลไม่อาจแข่งกันได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน

 • 22 ตุลาคม 2562

  ล้มแล้วลุกปลุกชีวิตธุรกิจ

  ธุรกิจไทยวันนี้เข้าใจเรื่องการกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพารายได้จากส่วนใดส่วนหนึ่ง

 • 15 ตุลาคม 2562

  คิดเพื่อสร้างโอกาส

  อย่าปล่อยให้ข้อจำกัดที่มีกลายเป็นขีดจำกัดในการเติบโตของธุรกิจ

 • 8 ตุลาคม 2562

  มีฝันและคิดบวก

  ความคิดบวกเป็นตัวช่วยให้ไม่ย่อท้อและมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ

 • 1 ตุลาคม 2562

  คุณค่าแห่งโอกาส

  เราต้องให้ทุกคนเห็นว่าตัวเองก็มีคุณค่าได้ด้วยความสามารถของตัวเอง

 • 24 กันยายน 2562

  ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

  โอกาสจะบันดาลความสำเร็จให้กับผู้ที่เตรียมพร้อมเท่านั้น

 • 17 กันยายน 2562

  ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง

  สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา

 • 10 กันยายน 2562

  ปั้นผู้นำรุ่นใหม่

  ความซับซ้อนในการทำธุรกิจที่มากกว่าเดิมทำให้ การบริหารแบบวันแมนโชว์แทบจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบัน

 • 9 กันยายน 2562

  สร้างผู้นำรุ่นใหม่

  ปัญหาใหญ่ขององค์กรหลายแห่ง คือ ไม่สามารถกระตุ้นให้บุคลากรกล้าคิดและกล้าฝัน