แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

สถานการณ์รอบวัน

rss
  • 10:16
    ฝนหลวงพิษณุโลกปฏิบัติการต่อเนื่อง พื้นที่ประสบภัยแล้ง
  • 09:59
    ระดมอากาศยาน 24 ลำ ทำฝนหลวง
  • 09:29
    ข้อเสนอการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ…

NOW26

Live