บทความพิเศษ

 • 12 ธันวาคม 2562

  “ดิจิทัลศึกษากับอนาคตสังคมไทย”

  ด้วย “ดิจิทัลมาเร็วและแรงมาก อีกทั้งมีผลกระทบทั้งบวกและลบต่อสังคมในแทบทุกด้านเลยก็ว่าได้ ทั้งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือวงการวิจัยเอง

 • 11 ธันวาคม 2562

  Smart​ Condominium​ Manager​(s)... หาได้ยาก​(1)

  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อาคารชุด​ ทุกโครงการ​ นิติบุคคลอาคารชุด​ (ทั่วประเทศ)​ ถูกกำหนดให้มีผู้จัดการ​ 1​ คน​

 • 10 ธันวาคม 2562

  โตไป ไม่โกง!

  องค์กรต่อต้านการทุจริต​คอรัปชั่นที่จัดตั้งขึ้น​ มีภาพยนตร์เผยแพร่​ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะ​เพื่อปลูกจิตสำนึก​ให้ปฏิเสธการคอรัปชั่นในสังคมไทย

 • 9 ธันวาคม 2562

  *น้ำลด​ ตอผุด​*

  “ระบอบรัฐสภา” กำหนดให้มีระบบการถ่วงดุลอำนาจของ​ 3​ ฝ่าย​(Check​ &​ Balance)​ ได้แก่​ นิติบัญญัติ​ บริหาร​ และตุลาการ​

 • 6 ธันวาคม 2562

  ฟ้อง​ "เพิกถอนมติที่ประชุม" (ไม่พอ)​ ต้อง​ "ละเมิด" ด้วย​

  ระบบอาคารชุด​ "คอนโดมิเนียม"​ ภายใต้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อาคารชุดฯ​ กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม​

 • 3 ธันวาคม 2562

  มติเอกฉันท์ กับ ฉันทามติ

  ในช่วงเดือนตุลาคมต่อ พ.ย.ปี 2562 เรื่องราวในภาคประชาชนและวงการการเมืองไทยที่ดุเดือดเผ็ดมันไม่น้อยกว่าเรื่องเศรษฐกิจฟุบ

 • 29 พฤศจิกายน 2562

  น้ำผึ้งหยดเดียว

  การประกอบธุรกิจ การค้า การลงทุน การให้บริการ ไม่ว่าประเภทใด ธุรกิจจะมีความก้าวหน้า เจริญเติบโต มีผลประกอบการที่ดี ต่อเนื่อง

 • 27 พฤศจิกายน 2562

  ‘โจรสวมสูท’ กับ​ 'บริษัทจดทะเบียน'

  อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลก ล้วนต้องการอสังหาริมทรัพย์ อยู่อาศัย เป็นของตนเองทั้งสิ้น

 • 26 พฤศจิกายน 2562

  เข้าเมืองตาหลิ่ว (ไม่) ต้องหลิ่วตาตาม

  ผู้เขียนได้รับจดหมาย เขียนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุด พื้นที่ต่างจังหวัดท่องเที่ยว

 • 25 พฤศจิกายน 2562

  ถอยคนละก้าว

  การซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้าน ที่ดิน ทาวน์โฮมส์ อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินเปล่า

 • 20 พฤศจิกายน 2562

  จากงานวิจัยสู่... แนวทางอนุรักษ์พะยูน ชุมชนเกาะลิบง

  สถานการณ์พะยูนไทย เริ่มกลับมาวิกฤติหลังพบพะยูนตายเพิ่มขึ้น โดยประมาณการว่าทั้งประเทศไทยมีพะยูนเหลืออยู่ไม่ถึง 200 ตัว

 • 20 พฤศจิกายน 2562

  “ทักษะ” กับ “ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

  หลายคนอาจรู้สึกว่า ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดย World Economic Forum

 • 19 พฤศจิกายน 2562

  เงินกองทุน​ “คอนโดมิเนียม”

  ระบบอาคารชุด​ คอนโดมิเนียม​ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อาคารชุด​ กำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด​(ทุกโครงการ)​มีหน้าที่​(หลัก)เรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อ

 • 18 พฤศจิกายน 2562

  ไม่จ่ายส่วนกลาง​... ช่องโหว่กฏหมาย​ หรือเห็นเเก่ตัว​

  *ข้อเท็จจริง​* ระบบอาคารชุด​คอนโดมิเนียม​ ภายใต้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)อาคารชุด​ ทุกโครงการ​ นิติบุคคลอาคารชุดสามารถบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live