พรรณสิรี อมาตยกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

  • 1 มีนาคม 2560

    ธุรกิจรับมือเกมเปลี่ยน

    สัปดาห์ก่อน ได้ยกตัวอย่างการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากความสามารถที่ผนวกอยู่ได้ในหลากหลายสิ่งที่เป็นดิจิทัล

  • 20 กุมภาพันธ์ 2560

    รับมือเกมใหม่ในโลกธุรกิจ

    "เข้าใจได้ถึงอารมณ์ของลูกค้าจากน้ำเสียงโต้ตอบระบบสามารถนำเสนอบทพูดที่เหมาะสมที่สุดให้พนักงานได้ทันที รักษาลูกค้าไว้ได้หรือโอกาสเพิ่มยอด"