มณฑล จุนชยะ

ประธานเจ้าหน้าการลงทุน บลจ.วรรณ จำกัด

 • 3 เมษายน 2562

  Yield Curve Inversion กับ Recession

  เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าสู่ ช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมา

 • 6 มีนาคม 2562

  ทางออกท่ามกลางความผันผวน

  จากฉบับก่อนที่ผมได้เสนอมุมมองการลงทุน ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของตลาดโดยการพิจารณาคัดเลือกหุ้น

 • 6 กุมภาพันธ์ 2562

  SETHD อีกหนึ่งกลยุทธ์ชดเชยช่วงดัชนีผันผวน

  การลงทุนในปี 2562 นี้ เราคงไม่ปฏิเสธว่ามาพร้อมกับความหวัง โดยเริ่มต้นจาก เรื่องภายในประเทศที่ถูกส่งต่อมาจากปีก่อนและยังคงมีผลถึงปัจจุบัน

 • 7 พฤศจิกายน 2561

  ทวนภาพการลงทุนส่งท้ายปี

  สำหรับประเด็นที่ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจของผู้ลงทุน ณ ขณะนี้ คงหลีกไม่พ้นปัจจัยจากตลาดต่างประเทศ

 • 1 สิงหาคม 2561

  ตลาดหุ้นจีนควรสะสม ??

  ตลาดหุ้นจีนมีความผันผวนค่อนข้างมากในปี 2561 ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามตลาดโลก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลก

 • 4 กรกฎาคม 2561

  จัดประเภทความเสี่ยง

  จากคอลัมน์ฉบับก่อนหน้า ผมได้ทิ้งทายไว้ เรื่องจัดประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk-based model)

สถานการณ์รอบวัน

rss