จรุง เชื้อจินดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย