• 28 มกราคม 2562

    ไทยปลดใบเหลืองไอยูยูได้ ดีอย่างไร

    8 ม.ค. 2562 อียูประกาศปลดใบเหลืองไอยูยูให้แก่ประเทศไทย หลังจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายหรือไอยูยูของไทยแบบยกเครื่องใหม่

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live