วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา
[email protected]

 • 11 เมษายน 2560

  จะคิดได้ต้องวิเคราะห์เป็น

  การทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพไม่ว่าด้านกฎหมายที่ผมทำอยู่ ด้านการเงิน หรือด้านอื่นๆ ก็คือการทำหน้าที่เป็นคู่คิดให้แก่ผู้ว่าจ้าง

 • 28 มีนาคม 2560

  การประชุมที่ดีต้องมีเจ้าภาพที่เก่ง

  การประชุมจะดีหรือมีประสิทธิภาพได้นั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เจ้าภาพ หรือ ผู้นำ ต้องเป็นคนที่ 'เก่ง'

 • 14 มีนาคม 2560

  อย่าลืมทำความรู้จักกับตัวเอง

  ทำความรู้จักกับตัวเอง เพื่อสร้างอารมณ์ดีๆ และความสุขให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

 • 28 กุมภาพันธ์ 2560

  แด่ ... ความรู้สึกดีๆ

  บ่อยครั้งที่มี 'ความสุข' ในการทำงานบางอย่าง ทั้งๆ ที่ได้ค่าตอบแทนน้อยหรือไม่ได้เลย เพราะมันสร้าง 'ความรู้สึกดีๆ'

 • 14 กุมภาพันธ์ 2560

  'จำได้' ไม่เท่า 'คิดเป็น'

  มีโอกาสทำงานและเข้าร่วมประชุมกับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับแนวหน้าจำนวนมาก ใช้โอกาสนั้นสังเกตและศึกษาวิธีทำงานตลอดจนกระบวนการ 'คิดเป็น'

 • 31 มกราคม 2560

  No-Nonsense

  การทำงานแบบ Nonsense ทำให้เสียเวลาหรือถึงขั้นเสียหาย

 • 17 มกราคม 2560

  มองให้เห็น ... ทำให้เป็น

  ในโลกยุค IOT (Internet of Things) กำลังเผชิญอยู่นี้ ช่องว่างทางธุรกิจยิ่งเกิดขึ้นมากมายมหาศาล

 • 3 มกราคม 2560

  ทักทึก ... ตรึกตรอง

  'ดร. เอกนิติ' เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมมีความเชื่อเสมอมาว่าวงการราชการไทยยังมีคนที่มีความรู้และความสามารถระดับสูงอยู่จำนวนมาก

 • 20 ธันวาคม 2559

  อารมณ์ ... ต้องไม่ข่ม แต่ต้องกำกับ

  ทางที่จะแก้ปัญหาในเรื่องอารมณ์ของตนเองให้ได้ ก็คงมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้ยินมากก็คือ การข่มอารมณ์ไว้

 • 6 ธันวาคม 2559

  คิดมาพูด ... คิดไปทำ

  กำหนดบทบาทและเป้าหมายการทำงานให้แก่ผู้ร่วมงานอย่างชัดเจนรวมทั้งกำกับดูแลการทำงานของผู้ร่วมงานอย่างใกล้ชิด

 • 22 พฤศจิกายน 2559

  ปัญหามีได้ ... ทางออกก็มีได้

  การหาทางออกให้แก่ปัญหา คือ การมุ่งหาคำตอบให้แก่คำว่า “Why” และ “Why not”

 • 8 พฤศจิกายน 2559

  Be Consistent

  สาเหตุที่มีผลทำให้การตัดสินใจในเรื่องเดียวกันเบี่ยงเบนและแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งนั้นมีมากมาย

 • 25 ตุลาคม 2559

  ความยุติธรรม ... ของใคร

  ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของบริษัท

 • 11 ตุลาคม 2559

  ดีลที่ดีไม่มีแพ้ ... ไม่มีชนะ

  การเจรจาเริ่มต้นด้วยจุดยืนของแต่ละฝ่ายซึ่งขัดแย้งกัน แต่ถ้าคู่เจรจาสละจุดยืนแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันก็จะหาข้อสรุปที่ทำให้แต่ละฝ่ายได้