วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา
[email protected]

 • 24 ตุลาคม 2560

  Game Changer

  Innovation ถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคนในองค์กรธุรกิจในโลกยุคปัจจุบันไม่จำกัดอยู่เฉพาะเพียงแต่ผู้นำเท่านั้น...

 • 10 ตุลาคม 2560

  'เก่ง' ไม่บวก 'กร่าง'

  คนเก่งที่มีความมั่นใจสูงที่เราพบเห็นทั่วไปในสังคมจำนวนหนึ่งมักจะทำตัวเหมือนรู้และเข้าใจทุกเรื่อง

 • 26 กันยายน 2560

  Passion for Excellence

  ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างผลงานในระดับนี้ได้ แต่ต้องอาศัย Passion for Excellence

 • 12 กันยายน 2560

  Loyalty...หายากเพราะทำยาก

  ทำงานให้เป็นประโยชน์เป็นการแสดงออกถึงคุณสมบัติที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Loyalty

 • 29 สิงหาคม 2560

  สมเหตุสมผล

  เชื่อว่าคำชี้แจงเช่นนี้ 'ฟังขึ้น' เพราะมีความ 'สมเหตุสมผล' ในการตัดสินใจและการดำเนินการ

 • 15 สิงหาคม 2560

  ไม่กล้า...ไม่แกร่ง

  งานที่สำเร็จลงด้วยดีจากความกล้านี้ ทำให้เกิดความมั่นใจกลายเป็นความแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก

 • 1 สิงหาคม 2560

  กัดไม่ปล่อย...งานต้อง 'สำเร็จ' ไม่ใช่แค่ 'เสร็จ'

  การทำงาน 'เสร็จ' แต่ไม่ 'สำเร็จ' เกิดขึ้นได้ในงานทุกประเภทไม่จำกัด

 • 18 กรกฎาคม 2560

  มั่ว … เป็น … เก่ง

  ความสามารถในระดับทำงานเก่งอาจเป็นเรื่องของคนที่มีพรสวรรค์ แต่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมในระดับทำงานเป็นก็เพียงพอแล้ว

 • 4 กรกฎาคม 2560

  ไม่ได้บอด ... แต่มองไม่เห็น

  การมี Vision เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากสำหรับคนทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะผู้นำองค์กร

 • 20 มิถุนายน 2560

  ใช้ 'หัวคิด' อย่างเดียวไม่ได้ ... ต้องใช้ 'หัวใจ' ด้วย

  ในการเจรจาที่จะทำให้คนที่มีความเห็นหรือความต้องการขัดแย้งกันสามารถยุติเรื่องได้โดยไม่มีการค้างคาใจ

 • 6 มิถุนายน 2560

  Teach a Man to Fish

  นอกเหนือจากการที่เราจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องนำมาใช้บังคับกับเรื่องที่ทำแล้ว ยังจะต้องมีความรู้นอกตำรากฎหมาย

 • 23 พฤษภาคม 2560

  ต้องสู้จึงจะชนะ

  สังคมโลกไม่ได้ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงที่ต่างมีครอบครัวในการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 • 9 พฤษภาคม 2560

  คนชอบอยู่กับตัวเอง

  ทฤษฎีและความเชื่อเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคนนั้นเปลี่ยนไปมาก ผู้รู้ที่ทำการศึกษาทางด้านนี้เชื่อว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นชาติใดมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน

 • 25 เมษายน 2560

  It’s the FAST that eat the SLOW

  รวดเร็วแต่รัดกุมรอบคอบ แต่ไม่ซับซ้อน