วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา
[email protected]

  • 20 พฤศจิกายน 2561

    คิดบวก ... ไม่คิดแบก

    การทำงานทั้งวางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนั้นใช้เวลาต่อเนื่อง

  • 6 พฤศจิกายน 2561

    เชื่อแล้วทำ...ใจสู้หรือเปล่า

    เชื่อมั่นอย่างสูงในสิ่งที่ตนเองคิดจะทำและใจสู้ไม่กลัวและไม่สงสัยในสิ่งที่ต้องการจะทำ

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live