วีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

เรื่องเล่าจากกระดาษลงเวลา
[email protected]

 • 20 พฤศจิกายน 2561

  คิดบวก ... ไม่คิดแบก

  การทำงานทั้งวางแผนและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนนั้นใช้เวลาต่อเนื่อง

 • 6 พฤศจิกายน 2561

  เชื่อแล้วทำ...ใจสู้หรือเปล่า

  เชื่อมั่นอย่างสูงในสิ่งที่ตนเองคิดจะทำและใจสู้ไม่กลัวและไม่สงสัยในสิ่งที่ต้องการจะทำ

 • 23 ตุลาคม 2561

  ไม่เตรียมตัว ... ต้องเตรียมใจ

  เชื่อว่าหลักการ 'ไม่เตรียมตัว ... ต้องเตรียมใจ'

 • 9 ตุลาคม 2561

  อยากได้...ต้องไล่ล่า

  'ไล่ล่า' คือหลักการสำคัญประการหนึ่งในการทำงานให้ได้ดีที่สุดหรือให้ประสบผลสำเร็จ

 • 25 กันยายน 2561

  'แรงบันดาลใจ'

  คนที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นไม่ใช่สักแต่ว่าทำไปตามหน้าที่

 • 11 กันยายน 2561

  'คิดใหม่ ... ทำใหม่'

  คิดใหม่...ทำใหม่ นั้นเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยาก

 • 28 สิงหาคม 2561

  เปิดประตูที่ปิด

  คุณค่าที่สูงสุดในบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายจะไม่ได้อยู่ตรงการชี้ 'ผิด' หรือ 'ถูก'

 • 14 สิงหาคม 2561

  นักจับผิด ... นักคิดต้นแบบ

  เชื่อว่า Uber ถูกสร้างขึ้นมาจากการ 'จับผิด' ข้อที่ยังเป็นปัญหาในการใช้บริการรถรับส่งของผู้โดยสาร

 • 31 กรกฎาคม 2561

  อำนาจมาพร้อมกับความรับผิดชอบ

  การคาดหวังให้ผลของคดีเป็นไปตามที่ตนเองต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

 • 17 กรกฎาคม 2561

  MBWA...ถึงลูกถึงคน

  ทำงานแบบ “ถึงลูกถึงคน” หมายถึงการติดตามงานอย่างใกล้ชิดจริงจัง ถือเป็นคุณสมบัติโดดเด่นที่จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงทำงานในบทบาทหน้าที่

 • 3 กรกฎาคม 2561

  Superstar : ฟ้าสร้างหรือคนกำหนด (2)

  เชื่อว่าการขึ้นเป็น Chairman ของ White & Case ซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ทั้งกับตนเองและองค์กร

 • 19 มิถุนายน 2561

  Superstar : ฟ้าสร้างหรือคนกำหนด

  ผมก็เชื่อเรื่อง 'โอกาส' แต่ผมคิดว่าในโลกนี้มีทั้ง 'โอกาสที่ฟ้าสร้างให้' และ 'โอกาสที่คนแสวงหาและกำหนดเองได้'

 • 5 มิถุนายน 2561

  เจรจาต่อรอง...ไม่ใช่โต้วาที

  นักโต้วาทีในเวทีการเจรจาต่อรอง โดยจะไม่ใช้คำว่า 'ไม่ใช่' 'ไม่ถูกต้อง' 'ไม่ได้'

 • 22 พฤษภาคม 2561

  ไม่ดีกว่า ... แต่แตกต่าง

  การได้รับรางวัลจากสถาบันที่น่าเชื่อถือนี้ ถือเป็นรางวัลทางด้านจิตใจที่มีค่ามาก