ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ

Head of TISCO Economic Strategy Unit