แกะรอยการเมือง

 • 4 มกราคม 2556

  เรื่องเล่าของ "คนวงใน"

  การติดตามข่าวสารการเมืองสมัยนี้ มีช่องทางการรับรู้มากมาย สามารถแยกการรับฟังได้

 • 3 มกราคม 2556

  2 ธันวาฯ 2556 พบกับ "บรรหาร ศิลปอาชา"

  ปีนี้คงเป็นอีกหนึ่งปี ที่จะมีความร้อนแรงทางการเมือง นอกเหนือจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 • 2 มกราคม 2556

  การเมืองวุ่นๆในปี2556

  "ปีนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ปัจจัยการเมือง กลับมาเสี่ยง สร้างความวิตกให้นักเศรษฐศาสตร์ และนักธุรกิจ