ปรีดา ยังสุขสถาพร

นวัตกรรมบริการ

 • 11 กันยายน 2558

  นวัตกรรมเชิงพื้นที่

  การวางแผนการใช้พื้นที่กับการวางโครงสร้างพื้นฐาน ควรดำเนินไปพร้อมกัน จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • 24 สิงหาคม 2558

  ดีไซน์ด้วย “เท้า”

  Design by Feet ถ้าแปลให้สุภาพก็คือ การออกแบบด้วยเท้า หรือถ้าจะแปลให้อร่อยก็อาจพูดได้ว่าเป็นการ “ใช้เท้าดีไซน์”

 • 10 สิงหาคม 2558

  I5: วิถีนวัตกรรม

  ลำพังมีความคิดดี แต่ปราศจากความรู้ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมก็ไม่เกิด ดังนั้น ความรู้ถือเป็นหัวใจประการหนึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 • 13 กรกฎาคม 2558

  คูปองนวัตกรรม

  หากประเทศไทยต้องการพัฒนานวัตกรรม ต้องสร้างแรงจูงใจทางการเงินให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้เขาสามารถพัฒนานวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

 • 25 มิถุนายน 2558

  ใจถึง พึ่งได้

  ในวงการซื้อขายสิทธิในเทคโนโลยีนี้ นับวันจะยิ่งเติบโต เพราะเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญของการสร้างนวัตกรรมประการหนึ่ง

 • 30 เมษายน 2558

  ความลับทางการค้า

  ความไม่รู้นี้แก้ง่ายมาก คือ จงเรียนรู้มันเสีย และต้องเรียนรู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • 19 มีนาคม 2558

  ช้างลุยโลก

  เมื่อ SCG เข้าสู่ตลาดโลกมากขึ้น ผมเชื่อว่า ระดับการลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมของบริษัท คงไม่ได้หยุดอยู่แค่ 4,000 ล้านบาท

 • 20 กุมภาพันธ์ 2558

  ร่วมด้วย ช่วยตังค์

  แนวคิดของ Crowdfunding ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่ในโลก ที่มาเริ่มเป็นที่รู้จักในบ้านเรา ก็จากผลพวงของการเติบโตในวงการ Startup