บุญชัย โชควัฒนา

กรรมการอำนวยการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด

  • 8 เมษายน 2557

    สติ+ปัญญา

    ผมเคยพูดเรื่องสติของผู้นำมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในคราวนั้นเป็นการพูดถึงสติในแง่ที่เป็นเรื่องของ สติสัมปชัญญะ

  • 9 กันยายน 2556

    บังคับ&บัญชา

    ผมมักพูดกับผู้บริหารในองค์กรของผมอยู่เสมอว่า ผู้บังคับบัญชา หมายความว่า การให้หน้าที่ในการบังคับและบัญชาบุคลากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา