บุญชัย โชควัฒนา

กรรมการอำนวยการบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด