นาวิก นำเสียง

กรรมการผู้จัดการ บริษัทซันเดโซลูชันส์​ จำกัด
คณะกรรมการสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย
[email protected]