ดร.อธิป อัศวานันท์

Social MEDIA & INNOVATION / [email protected] , http://drjoke.com , @drjoke