ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

หน้าต่าง CSR

 • 29 มกราคม 2558

  หุ้นติดเรต ESG100 ธุรกิจวิถียั่งยืน

  มีอยู่ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล หรือ ESG

 • 22 มกราคม 2558

  คลอด G4 ฉบับ How-to

  ปัจจุบัน มีองค์กรทั่วโลกที่จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ GRI แล้วมากกว่า 5,000 แห่ง ใน 90 กว่าประเทศ

 • 15 มกราคม 2558

  ท็อป 10 ประเด็น CSR

  ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ถูกระบุว่ามีสาระสำคัญ จะมีความแตกต่างกันตามรายสาขาอุตสาหกรรม

 • 9 มกราคม 2558

  ทิศทาง CSR ในตลาดทุน

  ในไม่ช้าอาจมีวลีที่ว่า “การลงทุนเป็นโอกาส ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ESG ก่อนการตัดสินใจลงทุน”

 • 25 ธันวาคม 2557

  เหลียวหลังแลหน้า CSR ปี 57

  ปี2557 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป มีเหตุการณ์สำคัญในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเรื่องความยั่งยืน

 • 18 ธันวาคม 2557

  CSV ในธุรกิจพึ่งพิงธรรมชาติ

  ธุรกิจที่แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ

 • 27 พฤศจิกายน 2557

  CSV ในธุรกิจด้านสุขภาพ

  ธุรกิจด้านสุขภาพ ในกลุ่มเภสัชภัณฑ์ เทคนิคการแพทย์ หรือเทคโนโลยีการอาหารเป็นกิจการที่มีโอกาสสร้างคุณค่าร่วม

 • 6 พฤศจิกายน 2557

  วงจรข้อมูลความยั่งยืน

  การลงทุนเป็นโอกาส ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ESG ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 • 24 ตุลาคม 2557

  เผยดัชนีต้านทุจริตบริษัทไทย

  การต่อต้านการทุจริตให้เป็นผลไม่ได้เกิดจากการบอกให้ผู้อื่นเลิกทุจริต แต่เกิดการลงมือปฏิบัติของตนเอง

 • 16 ตุลาคม 2557

  กลยุทธ์ธนาคารคู่สังคม

  ธนาคารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถูกคาดหวังจากสังคม ในฐานะแหล่งเงิน เสมือนเชื้อเพลิงหลักขับเคลื่อนประเทศ

 • 2 ตุลาคม 2557

  การลงทุนเป็นโอกาส ผู้ลงทุนควร...

  อะไรคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นภายหลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าร่วม UN SSE Initiative

 • 18 กันยายน 2557

  รายงานแบบ G4

  การยอมรับจากภายนอกเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ แต่ให้คุณค่าในการสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจแก่พนักงาน

 • 11 กันยายน 2557

  ป้ายหน้า CSV

  ความเคลื่อนไหวในเรื่อง CSV ในบ้านเรา ได้ก่อตัวขึ้นในทิศทางเดียวกับพัฒนาการในระดับสากล

 • 4 กันยายน 2557

  CSV กับ Social Enterprise

  Social Enterpriseเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง ส่วน CSV เป็นคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่กัน