ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

หน้าต่าง CSR

 • 10 สิงหาคม 2558

  รู้จักรูปแบบการลงทุนที่ยั่งยืน

  มีทางเลือกถึง 7 รูปแบบการลงทุนที่ยั่งยืน หวังว่าคงจะช่วยดันพอร์ตการลงทุนของท่านให้เพิ่มมูลค่า แถมยังดีกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • 21 กรกฎาคม 2558

  เข้าสู่ยุค Slow Business

  ปัจจัยความเร่งรีบหรือการแข่งขันเพื่อคว้าโอกาสช่วงขาขึ้น จะมิใช่ตัวแปรหลักในทางธุรกิจกับโหมดเศรษฐกิจแบบชะลอตัว

 • 13 กรกฎาคม 2558

  เศรษฐกิจพอเพียง-สังคมพอประมาณ

  เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้อง แต่ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถดูแลรับผิดชอบปากท้องของตนเองได้

 • 19 มิถุนายน 2558

  การลงทุนสุนทาน

  เป็นการนำเงินหรือทรัพย์สินมาเป็นทุนหาดอกผลแล้วนำไปให้ความช่วยเหลือแก่สังคมโดยที่เงินต้นยังคงอยู่

 • 11 มิถุนายน 2558

  ต้านโกงภาคปฏิบัติ

  เมื่อวันจันทร์ (8 มิ.ย.) ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

 • 29 พฤษภาคม 2558

  จับตาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำประเด็นที่ไทยควรให้ความสำคัญต่อวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ไว้ 4 ประเด็น

 • 14 พฤษภาคม 2558

  เลียบเลาะเวที Shared Value Summit

  ไฮไลต์ของงานประชุมอยู่ที่ Keynote Address ของพอร์เตอร์ ในหัวเรื่อง “Shared Value as Core Corporate Strategy”

 • 30 เมษายน 2558

  คลอดยุทธศาสตร์ CSR ชาติ

  มีการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

 • 24 เมษายน 2558

  ต้านทุจริตด้วยการประเมินความเสี่ยง

  คำมั่นหรือคำประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะดำเนินการต่อต้านการทุจริตในสังคมอาจไม่เพียงพอหรือไม่มีน้ำหนักเท่ากับการจัดทำเป็นนโยบายที่ชัดเจน

 • 2 เมษายน 2558

  ESG กับการประกันภัยที่ยั่งยืน

  การประกันภัยที่ยั่งยืน ช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • 19 มีนาคม 2558

  การต่อต้านทุจริต เฟส 2

  แผนงานสำนักงาน ก.ล.ต. จะมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตของบล. และบจ.เฟสสองในปีนี้

 • 5 มีนาคม 2558

  กิจการวิถียั่งยืน

  แต่ไหนแต่ไรมา องค์กรธุรกิจที่ตั้งขึ้นและอยู่รอดได้ในตลาดในช่วงตั้งต้น ล้วนมองไปข้างหน้า ด้วยการให้ความสำคัญกับการขยายกิจการให้เติบโต

 • 20 กุมภาพันธ์ 2558

  สู่ Sustainable Enterprise

  ผู้นำองค์กรควรผลักดันให้เกิดการกำหนดและให้ความเห็นชอบในเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ขององค์กร

 • 6 กุมภาพันธ์ 2558

  ความเคลื่อนไหว CSR ปี 58

  สัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันไทยพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2558”