ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

หน้าต่าง CSR

 • 3 พฤษภาคม 2559

  หุ้นเด่น ESG ปี 59

  เพื่อให้นักลงทุนคัดเลือกหลักทรัพย์ที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ตอบโจทย์การลงทุนที่ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนทีดี

 • 3 พฤษภาคม 2559

  ESG แต้มต่อการลงทุน

  เชื่อแน่ว่า จะเป็นศักราชเริ่มต้นในเรื่อง Integrated ESG โดยไม่ต้องฟันธง

 • 10 เมษายน 2559

  ผันธุรกิจ จาก ‘ยิ่งใหญ่’ สู่ ‘ยั่งยืน’

  กิจการที่เข้าใจบริบทความยั่งยืน จะสามารถแสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์มุ่งความยั่งยืน เป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อมิติทางธุรกิจ

 • 22 มีนาคม 2559

  นับหนึ่ง ธุรกิจเพื่อสังคม

  การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือสังคมของประเทศไทยที่จะได้เห็นจากนี้ก็คือ การแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมที่ไม่ผูกติดกับเงื่อนไขเชิงพาณิชย์

 • 15 มีนาคม 2559

  เปิดทิศทาง CSR ปี 59

  ในสหภาพยุโรป มีผู้ประกอบการสังคม อยู่จำนวน 2 ล้านราย ที่สร้างให้เกิดงาน 11 ล้านตำแหน่ง

 • 9 มีนาคม 2559

  แปรทุน เปลี่ยนสังคม

  จากการทำธุรกิจที่มุ่งกำไรสูงสุด สู่การทำธุรกิจที่สร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่สังคม และเลี้ยงตัวเองได้

 • 1 มีนาคม 2559

  ไขความเข้าใจ Social Business

  เป็นการประกอบการที่ตั้งอยู่บนความมุ่งประสงค์เดียว ก็คือ การแก้ไขปัญหาสังคมด้วยวิถีทางที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้

 • 24 กุมภาพันธ์ 2559

  รายงานความยั่งยืนในมิติ SDGs

  วิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินงานโดยอ้างอิงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู่แล้ว ต่างตอบรับที่จะนำ SDGs จำนวน 17 ข้อ มาใช้เป็นโจทย์

 • 15 กุมภาพันธ์ 2559

  เรียกชื่อไหน ก็ยังเป็น CSR

  Shared Value จะยังมีบทบาทสำคัญทอดยาวไปในทศวรรษหน้าอีกอย่างไม่ต้องสงสัย

 • 8 กุมภาพันธ์ 2559

  กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน

  กระบวนทัศน์เรื่องความยั่งยืน ตามนัยที่ภาคธุรกิจนำมาใช้ เป็นการจัดการระดับห่วงโซ่ธุรกิจ มุ่งให้องค์กรเกิดความยั่งยืน

 • 2 กุมภาพันธ์ 2559

  การเปิดเผยข้อมูล CSR ตามแบบ 56-1

  ช่วงต้นปีทุกปี จะเป็นเวลาที่บริษัทจดทะเบียนต้องมีการจัดทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

 • 21 มกราคม 2559

  ธุรกิจของคุณ เพื่อสังคมขนาดไหน

  หลักการของธุรกิจเพื่อสังคม ที่มูฮัมหมัด ยูนุส ได้บัญญัติ ประกอบด้วยกัน 7 หลักการ

 • 15 มกราคม 2559

  รู้จัก Social Business

  ศ.มูฮัมหมัด ยูนุส ระบุวาระการพัฒนาหลังปี ค.ศ.2030 จะสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องนำธุรกิจเพื่อสังคมมาตอบโจทย์ 3 ศูนย์

 • 8 มกราคม 2559

  มาเป็นองค์กรปลอดสินบนกันเถอะ

  การติดสินบน กลายเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ สร้างทั้งความสูญเสียในระบบเศรษฐกิจ ความเสียหายทางสังคมทั้งในเชิงกายภาพและนามธรรม