เศรษฐศาสตร์ + สุขภาพ

ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเศรษฐกิจ

 • 8 กรกฎาคม 2562

  สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (1)

  ผมขณะนี้อายุ 62 ปีและคนไทยที่อายุ 60 ปีหรือมากกว่านั้น ปัจจุบันมีประมาณ 12.3 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็น 21.3 ล้านคนภายในปี 2040

 • 1 กรกฎาคม 2562

  ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (4)

  ปี 2019 เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับจีน

 • 24 มิถุนายน 2562

  ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (3)

  คราวที่แล้วผมเขียนถึงการที่สหรัฐริเริ่มการปรับความสัมพันธ์กับจีนในปี 1971

 • 17 มิถุนายน 2562

  ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (2)

  ปีนี้ควรเป็นปีที่มีการฉลองครั้งใหญ่ของจีนและสหรัฐ เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 40 ปีในวันที่ 1 ม.ค. 1979

 • 10 มิถุนายน 2562

  ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีน (1)

  ผมมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งในช่วงเกือบ 45 ปีที่ผ่านมา เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ร่วมกัน

 • 3 มิถุนายน 2562

  การพัฒนาเศรษฐกิจ (2)

  ครั้งที่แล้วผมสรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวนั้นไม่ได้มี 4 เครื่องยนต์ดังที่มักจะพูดกันเวลาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 • 27 พฤษภาคม 2562

  การพัฒนาเศรษฐกิจ (1)

  ประเทศไทยกำลังจะมีรัฐบาลชุดใหม่(แต่อาจจะไม่ใหม่มาก)เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งเมื่อกระบวนการทางรัฐสภาและในทางการเมืองผ่านพ้นไปจนเสร็จสิ้น

 • 20 พฤษภาคม 2562

  การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีนถึงทางตันแล้ว

  ผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าสหรัฐกับจีนนั้นถึงทางตัน และจะไม่สามารถคืบหน้าไปได้อีกแล้ว ซึ่งจะเป็นแนวคิดที่แย้งกับเสียงส่วนใหญ่

 • 13 พฤษภาคม 2562

  การดำเนินชีวิตให้อายุยืน (2)

  ครั้งที่แล้วผมกล่าวถึงงานวิจัยขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งใช้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคลากรด้านสาธารณะสุขกว่า 122,000 คน ในช่วงเวลา 24 ปี

 • 6 พฤษภาคม 2562

  การดำเนินชีวิตให้อายุยืน (1)

  ในช่วงหลังนี้หลายท่านที่ผมได้มีโอกาสพบปะมักจะอยากคุยเรื่องสุขภาพมากกว่าเรื่องเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าปัจจุบัน

 • 29 เมษายน 2562

  รถ EV จะราคาเท่ากับรถยนต์ในปี 2022?

  ทีมวิจัยด้านพลังงานของสำนักข่าว Bloomberg (Bloomberg New Energy Finance หรื NEF) ได้ปรับการคาดการณ์ที่สำคัญด้านพลังงาน

 • 22 เมษายน 2562

  มองต่างมุมว่าด้วยการแก่ตัว(3)

  ครั้งที่แล้วผมสรุปว่า ทฤษฎีว่าด้วยการแก่ตัวทฤษฎีหนึ่ง คือความเชื่อว่าวิวัฒนาการของมนุษย์และสัตว์อื่นๆ นั้น

 • 15 เมษายน 2562

  มองต่างมุมว่าด้วยการแก่ตัว (2)

  ครั้งที่แล้วผมเขียนถึงพัฒนาการด้านสาธารณสุขที่ทำให้มนุษย์อายุยืนขึ้น และในกรณีของประเทศอังกฤษนั้นมีการเก็บสถิติพบว่า

 • 8 เมษายน 2562

  มองต่างมุมว่าด้วยการแก่ตัว (1)

  การแก่ตัวนั้นมองกันว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ หมายความว่า หากไม่แก่ตัวจะเป็นเรื่องขัดธรรมชาติ บางคนบอกว่าไม่อยากมีอายุอยู่จนแก่ตัว

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live