เข้าใจโลก

ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

 • 8 กรกฎาคม 2562

  กำแพงภาษีได้ผลจริงหรือ?

  Aschauer (1987) แห่ง Federal Reserve Bank of Chicago ได้เขียนบทความเกี่ยวกับผลกระทบของกำแพงภาษีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ

 • 24 มิถุนายน 2562

  232? 201? 301?

  ตัวเลขข้างบนไม่ได้ใบ้หวย แต่เป็นหมายเลขของมาตราในรัฐบัญญัติของสหรัฐที่ใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่คู่ค้าทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน

 • 21 พฤษภาคม 2562

  ส่งออกจีน - จากเทคโนโลยีและ/หรือบริษัทต่างชาติ?

  Yan Liang (2008) แห่ง University of Redlands ได้เขียนเกี่ยวกับลักษณะสินค้าส่งออกของจีนว่า สินค้าส่งออกประเภทเครื่องกลและอิเลคโทรนิค

 • 13 พฤษภาคม 2562

  หงชุน – หมู่บ้านมรดกโลก

  หงชุน เป็นหมู่บ้านอยู่ในมณฑลอันฮุย บริเวณเชิงเขาทางตะวันตกเฉียงใต้หวงซัน

 • 29 เมษายน 2562

  เศรษฐกิจจีนชะลอกับผลกระทบต่อไทย

  เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว ทำให้หลายๆ ฝ่ายห่วงใยถึงผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย แน่นอน ถ้าหากคิดโดยรวมๆ แบบตื้นๆ ก็คงจะบอกว่า

 • 15 เมษายน 2562

  กำเนิดรัฐในยุโรปที่เน้นการสะสมทุน

  เวนิสมีอิทธิพลบริเวณช่วงบนของทะเล Adriatic ไล่ตั้งแต่ Ravena ทางใต้ไปจนถึง Trieste ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 1 เมษายน 2562

  เมืองมูราคามิ

  เมื่อกาลนานมาแล้ว ในราวรัชสมัยเฮอิอัน ฟูจิวารา (藤原) อันเป็นสายหนึ่งในตระกูลผู้มีชื่อเสียง (中御門家) มีดินแดนในครอบครองที่เป็นไร่นา

 • 18 มีนาคม 2562

  เศรษฐกิจจีนชะลอเพราะอะไร? -ทำตัวเอง-

  บทความภายใต้ชื่อเรื่องเดียวกันครั้งที่แล้ว กล่าวถึง เงินลงทุนโดยตรงต่างประเทศขาเข้าสุทธิของจีนว่าเป็นสาเหตุหนึ่ง

 • 4 มีนาคม 2562

  หยวน: เทียบชั้นเงินสกุลระหว่างประเทศ?

  การก่อกำเนิดของ ศูนย์กลางการเงินต่างๆ เริ่มต้นจากการใช้แหล่งเงินทุนจากหน่วยเศรษฐกิจหน่วยหนึ่งเพื่อโอนให้หน่วยเศรษฐกิจอีกหน่วยหนึ่ง

 • 18 กุมภาพันธ์ 2562

  ความเป็นจริงแห่งสงครามเกาหลี

  สงครามเกาหลีเป็นที่กล่าวขานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสงครามอื่นๆ ผู้คนส่วนใหญ่จึงไม่รู้ความเป็นไปมากนัก สิ่งที่ได้ยินมาดูเหมือนว่า

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562

  เศรษฐกิจจีนชะลอเพราะอะไร? เหมือนญี่ปุ่นกับไทย?

  เมื่อปี 2 ปีที่ผ่านมา ได้ทำการค้นคว้าหาสาเหตุที่ค่าเงินหยวนลดลงมาก และพบว่าเงินหยวนได้ไหลออกจากประเทศมากพร้อมๆ กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live