กฎหมาย 4.0

คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

 • 29 มีนาคม 2562

  ช่องทางการเสียภาษีในยุคสมัย 4.0

  หน้าที่ของคนไทยในการเสียภาษีอากรให้กับรัฐถูกกำหนดไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมถึงกฎหมายภาษีอากรระดับพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)

 • 22 มีนาคม 2562

  กฎหมาย 4.0

  สนช.ผ่านกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการคุ้มครองสิทธิของปัจเจกชนจำนวน 2 ฉบับ ในช่วงเดือนก.พ.ที่ผ่านมา

 • 15 มีนาคม 2562

  การดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ

  หากมีใครสักคนตั้งคำถามว่า “เราสามารถพกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแก้วพลาสติก ขณะที่เดินไปตามถนนสายหลักในเมืองได้หรือไม่ ?”

 • 8 มีนาคม 2562

  Social host liability

  อุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีการคาดการณ์ว่าหากไม่มีมาตรการในการแก้ไข

 • 1 มีนาคม 2562

  นักกีฬาหุ่นยนต์และกฎหมาย

  “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence : AI) ยังคงเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจกันอย่างมากในยุคสมัยปัจจุบันนี้

 • 22 กุมภาพันธ์ 2562

  “ก.ม.จัดการซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ทางแก้ปัญหาขยะโลกยุคอนาคต*

  ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 • 15 กุมภาพันธ์ 2562

  กฎหมายดื่มไม่ขับในญี่ปุ่น

  การดื่มแล้วขับ ไม่เพียงเป็นภัยต่อตนเอง หากยังเป็นภัยต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ผู้บริสุทธิ์ ทั้งยังมีผลกระทบต่อครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น

 • 8 กุมภาพันธ์ 2562

  สิทธิคู่ชีวิต : ความต่างที่ต้องการเวลาพัฒนาสู่ความเท่าเที่ยม

  “ความแตกต่าง” คือคำนิยามเบื้องต้นที่อธิบายความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการ “ยอมรับ” และ “เคารพ” ในความแตกต่างเป็นหลักการพื้นฐานที่สุด

 • 1 กุมภาพันธ์ 2562

  รถยนต์ไฟฟ้า ความหวังในการลดมลภาวะ

  ในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ถูกพัฒนาในอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก เนื่องจากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะ

 • 25 มกราคม 2562

  มาตราการทางกฎหมาย Cryptocurrency ในประเทศไทย

  สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ และมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเป็นลำดับ ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมาย

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live