ชำนาญ จันทร์เรือง

คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ "มองมุมใหม่"

 • 23 มกราคม 2556

  แรงผลักดัน

  หัวหน้างานที่เก่งจะสร้างสภาวะแวดล้อมของการทำงานให้ลูกน้องมีความรู้สึกว่า กดดันนิดๆ กล่าวคือมีความเครียดอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้มากเกินไป

 • 23 มกราคม 2556

  บล็อกเว็บประกาศคณะราษฎร : ความมืดบอดทางประวัติศาสตร์ของนักกฎหมายไทย

  กระแสความขัดแย้งทางความคิดเห็นกรณีที่ศาลยุติธรรมได้มีแผนการสร้างอาคารใหม่แทนอาคารศาลฎีกาเดิมด้วยการทุบทำลายอาคารเดิม

 • 9 มกราคม 2556

  อนาคตเสื้อแดง

  ผมไม่ใช่เสื้อแดงและไม่ใช่เสื้อเหลือง เพราะทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลืองต่างก็มีจุดดีและจุดด้อยไปคนละอย่าง