ทัศนะจากผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถส่งเรื่องมาได้ที่ [email protected]

 • 1 กุมภาพันธ์ 2556

  CYPRUS : รหัสลับวิกฤติโลก

  นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่กำลังคิดว่า สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของวิกฤติในยูโรโซนได้ผ่านพ้นไปแล้ว ผมกำลังจะบอกว่า "ไม่ใช่" เลย

 • 30 มกราคม 2556

  เขื่อนในแม่น้ำโขง

  ลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า แร่ธาตุต่างๆ และแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี

 • 30 มกราคม 2556

  เบียร์ในแดนภารตะ

  อินเดียเป็นอะไรที่คนไทยเรามักจะคาดไม่ถึงอยู่เสมอ เหมือนอย่างที่การท่องเที่ยวของอินเดียนำมาเป็นจุดขายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอินเดีย

 • 30 มกราคม 2556

  แบบนี้ต้องโทษสื่อ...ที่ทำให้ประชาชนสับสน

  สับสนเรื่องอะไร ก็สับสนกับเรื่องที่เล็กๆ แต่กลับไปเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ คือ เรื่องที่เกี่ยวกับจักรยานสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำ

 • 28 มกราคม 2556

  การเติบโตสีน้ำเงิน : แนวคิดใหม่ของสหภาพยุโรป

  เราคงเคยได้ยินแนวคิด “การเติบโตสีเขียว” (green growth) หรือการเติบโตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสหภาพยุโรปเป็นหนึ่งในผู้นำแนวคิดนี้

 • 28 มกราคม 2556

  สหกิจศึกษาตอบโจทย์ธุรกิจรับ AEC

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการร่วมรับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

 • 25 มกราคม 2556

  การค้าชายแดนไทย - พม่า

  ประเทศพม่ามีภูมิประเทศที่ตั้งที่ได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพราะ (1) เป็นประเทศที่มีพรมแดนด้านทิศเหนือติดต่อกับจีนและทิเบต

 • 24 มกราคม 2556

  สร้างสำนึกแห่งการ “ให้” ...กับการเลือกตั้งของประชาชน

  “การเลือกตั้ง” ที่วนเวียนมาทุกวาระของการคัดเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย กลายเป็นพฤติกรรมชินชาของประชาชนในสังคม

 • 24 มกราคม 2556

  ความหวังของ Nipponomics

  เมื่อเทียบกับ Japanomics ซึ่งเป็นนโยบายที่ทำกันมาถึง 20 ปีซึ่งเป็นใช้นโยบายเศรษฐกิจเดิมๆ แบบตามอัตภาพของญี่ปุ่น

 • 23 มกราคม 2556

  ศ.ดร.สมปอง ปัดข่าวแนะไทยไปศาลโลกสู้คดีพระวิหาร

  อดีตทนายคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 ปัดแนะไทยไปศาลโลกสู้คดีพระวิหาร ยันไม่ได้พูดตามที่เป็นข่าว ชี้ให้ไปใช้สิทธิเพื่อยืนยันคัดค้านอำนาจศาล

 • 23 มกราคม 2556

  นโยบายรัฐกับโรฮิงญาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  จากภาพข่าวทางสื่อทำให้เกิดคำถามถึงเหตุการณ์ทางจังหวัดภาคใต้ว่าโรฮิงญา คือใคร แล้วจะจัดการกับชนกลุ่มนี้อย่างไร

 • 22 มกราคม 2556

  การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

  เข้าใกล้ช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้ามาทุกที ถึงขณะนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนหมดแล้วว่ามีใครบ้าง

 • 22 มกราคม 2556

  ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง

  ดินแดนลุ่มน้ำโขงเริ่มเป็นที่รู้จักโลกตะวันตกในยุคการล่าอาณานิคม มีการสำรวจดินแดนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อ พ.ศ. 2401-2404 (ปี 1858-1861)

 • 21 มกราคม 2556

  ไม่ใช่แค่ครู...ที่เบื่อการเมือง !

  ในวันครูที่เพิ่งผ่านไปหมาดๆ มีการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการเมืองไทย โดย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต