• 30 พฤศจิกายน 2563

  การทำบรรจุภัณฑ์สีเขียว

  บรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายสินค้าสีเขียว (Green Distribution) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดขนาดบรรจุภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม...

 • 23 พฤศจิกายน 2563

  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดหาสีเขียว

  ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการจัดหาสีเขียวร่วมกับซัพพลายเออร์ การทำให้ผู้บริหารขององค์กรตนเองและสมาชิกอื่น ๆ ในโซ่อุปทานตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการร่วมมือกันภายในโซ่อุปทานเพื่อการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

 • 23 พฤศจิกายน 2563

  ภาวะการลงทุนดีขึ้น

  ปัจจัยที่จะตัดสินแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2563 คือ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ, สถานการณ์โควิด-19 และ การรายผล Stress test ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย !

 • 22 พฤศจิกายน 2563

  เลือกลงทุน...เกาะกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่

  เมื่อประเด็นการเมืองของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐฯ โดยเฉพาะแนวทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนั้น มีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมาก !

 • 18 พฤศจิกายน 2563

  ชาตรามือ Revitalized อย่างไรให้ปัง

  ปี 2468 เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจชาตรามือ ซึ่งในขณะนั้น รูปแบบธุรกิจเป็นร้านชานำเข้าบนถนนเยาวราชชื่อ ถนน“Lim Meng KeeW" เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน

 • 17 พฤศจิกายน 2563

  บทเรียนจาก 9 เดือนที่ผ่านมา !

   Part 1.ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและล้มหายตายจาก.... ปี 2563 นี้ ทุกธุรกิจรวมถึงคนทุกคนได้เจอ ได้เรียนรู้ ถึงสิ่งที่ทำให้ธุรกิจและชีวิตเปลี่ยน!

 • 16 พฤศจิกายน 2563

  การจัดหาสีเขียวของไฮเปอร์มาร์เก็ต

  ธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ 'ร้านขายของชำ' หรือ 'ร้านโชห่วย' ขณะที่ 'ไฮเปอร์มาร์เก็ต' คือร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ที่เน้นการขายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด !

 • 9 พฤศจิกายน 2563

  โลจิสติกส์สีเขียวของไฮเปอร์มาร์เก็ต

  เมื่อโลจิสติกส์สีเขียว ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่แล้ว !

 • 8 พฤศจิกายน 2563

  ภัยร้าย RSV มาแรงแซงโค้ง COVID

  ไวรัส RSV เป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ และที่สำคัญคือยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ COVID-19 ที่กำลังระบาดขณะนี้ !

 • 2 พฤศจิกายน 2563

  เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับตลาดหุ้นไทย

  สถานการณ์ลงทุนหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประเมินว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะดีขึ้น เหตุไม่ว่าผู้ชนะเลือกตั้งจะเป็นฝ่ายใด คาดจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

 • 2 พฤศจิกายน 2563

  ปัญหาโลกร้อนในมือว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ : ทรัมป์ vs ไบเดน

  เมื่อความแตกต่างในนโยบายปัญหาโลกร้อนของนายทรัมป์ และ ไบเดน ส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ

 • 2 พฤศจิกายน 2563

  โลจิสติกส์ของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

  การจัดการโลจิสติกส์ ! สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จึงมีความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะไฮเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่นำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายในราคาประหยัด

 • 26 ตุลาคม 2563

  ธุรกิจค้าปลีกสีเขียว !

  การจัดการโซ่อุปทานสีเขียว เป็นการวางมาตรการ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและจัดการโลจิสติกส์ เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบนิเวศน์อันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์และกิจกรรมอื่นๆ

 • 25 ตุลาคม 2563

  ทำกำไรโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งสหรัฐฯ

  สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ 'ร้อนแรง' ทั้งไทยและสหรัฐฯ ฝั่งไทยอาจยังยากที่จะหาทางออก ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะได้เห็นความชัดเจนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี และจะสามารถชี้ได้ว่าภาพเศรษฐกิจและการลงทุนจะเป็นไปในทิศทางใด และจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลก !