• 11 พฤษภาคม 2564

  ถอดบทเรียนฟิลิปปินส์ 'คนป่วยแห่งเอเชีย' ถึง 'ย้ายประเทศกันเถอะ'

  มาวันนี้ เมื่อความรู้สึกของคนไทยรุ่นใหม่จำนวนมาก อยากไปทำงานในต่างประเทศมากกว่าอยู่เมืองไทย หรือนี่คือเครื่องยืนยันว่าไทยกำลังซ้ำรอย 'คนป่วยแห่งเอเชีย'

 • 9 พฤษภาคม 2564

  กลุ่มหุ้นรับทรัพย์ ต้อนรับ Reopen Economy

  ครบรอบ 1 ปีกับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 พบว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญให้มนุษย์ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตระหว่างการระบาดได้ !

 • 4 พฤษภาคม 2564

  สุขภาพจิตวัยรุ่น เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

  ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นเป็นเรื่องใหญ่ นับวันเราได้ยินข่าวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการหลายมิติ ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม

 • 25 เมษายน 2564

  ก้าวต่อไปของมนุษยชาติ กับ วัคซีน HIV แบบ mRNA

  การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่าการผลิตวัคซีนจากในอดีตอย่างมาก ซึ่งอาจต่อยอดไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสที่อุบัติขึ้นมานาน

 • 24 เมษายน 2564

  ธุรกิจเตรียมรับแรงกระแทกใหญ่ !

  ทางเดียวที่ภาคธุรกิจทำได้ และไม่มีทางเลือกอื่น คือ การสร้างภาวะพร้อมผันให้เกิดขึ้นในกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่มากหรือน้อย ก็จำเป็นที่จะต้องมีในเวลานี้แล้ว เพื่อที่จะรักษากิจการไว้ในวันข้างหน้า !

 • 12 เมษายน 2564

  เปิดทางเอกชนจัดหาวัคซีน : ไม่กำหนดโควตา เกิดประโยชน์มากกว่า

  การจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลไม่ควรกำหนดโควตา แต่ควรส่งเสริมเอกชนอย่างเต็มที่

 • 11 เมษายน 2564

  เปิดแผนกลยุทธ์จีน สร้าง Demand ภายใน ทุ่มวิจัยเทคโนโลยี

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน นับเป็นเข็มทิศสำคัญที่จีนใช้กำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ

 • 29 มีนาคม 2564

  ลดกฎหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ถ้ากฎหมายเอื้อต่อการเติบโต เอื้อให้การประกอบธุรกิจง่าย ต้นทุนของทั้งระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชน หรือต้นทุนของภาคธุรกิจก็ต่ำ !

 • 28 มีนาคม 2564

  The New Era of Biotechnology

  5 ปีข้างหน้า Biotechnology ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสามารถพลิกโฉมวงการแพทย์ได้อีกมาก !

 • 20 มีนาคม 2564

  คริปโทเคอร์เรนซี : SMEs ควรรู้จัก...

  ททท.กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดตัวบริการสกุลเงินดิจิทัลในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่ง Cryptocurrencies และเท็คโนโลยี่ Blockchain จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในยุคหลังระบาดของไวรัส Covid 19

 • 16 มีนาคม 2564

  การประเมินโซ่อุปทานสีเขียว

  การวิเคราะห์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ จึงไม่ควรทำแบบแยกส่วน แต่ควรพิจารณาผลกระทบทั้งทางด้านการสร้างขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยมองผลกระทบในภาพรวม

 • 14 มีนาคม 2564

  จัดพอร์ต Healthcare ตามเทรนด์มหาอำนาจ

  ธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น Biotechnology หรือ Digital Healthcare มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องมากกว่าธุรกิจยาแบบดั้งเดิม จึงเป็นจังหวะที่ดี หากนักลงทุนที่กำลังถือลงทุนในกลุ่ม Pharmaceutical

 • 9 มีนาคม 2564

  ความท้าทายการประเมินโซ่อุปทานสีเขียว

  ตัวชี้วัดทั้ง 4 มีความแตกต่างกันในหน่วยวัดและไม่ได้มีค่าไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรค่าให้อยู่ในหน่วยเดียวกันได้

 • 8 มีนาคม 2564

  ธีมลงทุนหลังวิกฤติโควิด-19 กำลังจะคลี่คลาย

  กลยุทธ์การลงทุนด้วยธีมการลงทุนนี้ ก็คงต้องหาหุ้นที่ได้รับประโยชน์เมื่อแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น อาทิ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มประกันภัย