• 11 มกราคม 2564

  ความทุกข์การเรียนออนไลน์ !

  มาตรการปิดโรงเรียน เป็นมาตรการที่ทั่วโลกใช้สร้าง social distancing เพื่อรับมือและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

 • 11 มกราคม 2564

  เหตุใดตลาดหุ้น ! ขึ้นทั่วโลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

  แม้ดัชนี SET index ปรับขึ้นมาเยอะแล้วก็ตาม ซึ่งไม่ได้ 'ถูก' เหมือนก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังไม่ได้แพงเกินไปที่จะลงทุน ยิ่งในสถานการณ์ที่สภาพคล่องล้นตลาดการเงิน

 • 9 มกราคม 2564

  ธุรกิจโรงแรมและที่พักกับการรอคอยที่ไร้ความหวัง (ตอน2)

  สถาบันการเงินทุกแห่งที่เป็นเจ้าหนี้คงต้องหาทางให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมยังอยู่ในมือคนไทย ไม่ถูกชอปปิ้งราคาถูกโดยต่างชาติ !

 • 4 มกราคม 2564

  การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ

  โลจิสติกส์ย้อนกลับ จึงเป็นกระบวนการในการดึงผลิตภัณฑ์กลับจากผู้บริโภคปลายน้ำเพื่อนำกลับมาสร้างมูลค่าใหม่หรือการกำจัดทิ้ง !

 • 3 มกราคม 2564

  Genomics : New S-curve ของวงการแพทย์

  วงการแพทย์สมัยใหม่ เริ่มใช้องค์ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ หรือ Genomic โดยศึกษาลงลึกไปจนถึงหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นคือ เซลล์ของสิ่งมีชีวิต มาพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาโรคร้ายแรง

 • 28 ธันวาคม 2563

  สร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน

  การสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน การลดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงต่อระยะทางการขนส่งที่ธุรกิจค้าปลีกนิยมดำเนินการ

 • 26 ธันวาคม 2563

  ธุรกิจโรงแรมและที่พัก กับการรอคอยที่ไร้ความหวัง…

  อุตสาหกรรมโรงแรมและที่พัก มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาก ก่อนเกิดวิกฤติโควิดธุรกิจประสบปัญหาอุปทานส่วนเกิน เมื่อเกิดวิกฤติจึงทำให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

 • 23 ธันวาคม 2563

  แรงงานไทย กับความท้าทายยุค COVID-19

  เมื่อแรงงานไทยนอกจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แล้ว ยังได้รับผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อน !

 • 21 ธันวาคม 2563

  2564 ปีทองการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

  แม้ประเทศไทยเอง อาจจะไม่ได้อยู่ในเป้าหมายแรกๆ ของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจในปีหน้าจะยังไม่โดดเด่นเท่า จีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย แต่ยังมีโอกาสที่เม็ดเงิน Fund flow จะไหลเข้าได้เช่นกัน

 • 21 ธันวาคม 2563

  การปรับโครงสร้างโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งสีเขียว

  การขนส่งสีเขียวยังสามารถทำได้โดยการสร้างประสิทธิภาพด้านพลังงาน ที่เป็นการลดอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงต่อระยะทางการขนส่งสินค้า

 • 20 ธันวาคม 2563

  Genomics กุญแจไขความลับสิ่งมีชีวิต พลิกโลกการลงทุน

  ไม่กี่ปีมานี้ Genomics มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และนี่จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น นับจากนี้ คาดว่าจะได้เห็น Genomics มีบทบาทมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 • 14 ธันวาคม 2563

  การขนส่งสีเขียวในธุรกิจค้าปลีก

  แนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งของธุรกิจค้าปลีกยังรวมถึงการสร้างอรรถประโยชน์สูงสุดจากการขนส่ง !

 • 8 ธันวาคม 2563

  การกระจายสินค้าสีเขียว ในธุรกิจค้าปลีก

  ในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ การกระจายสินค้า (Distribution) มีบทบาทสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งทางด้านการสร้างประสิทธิภาพในเชิงต้นทุน (Cost Efficiency) และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 • 6 ธันวาคม 2563

  วัคซีน COVID-19 ความหวังของมวลมนุษยชาติใกล้เป็นจริง

  ในช่วงเดือนที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตคิดค้นวัคซีนเริ่มประกาศความสำเร็จในการทดลองและยื่นขออนุมัติจาก FDA โดยบริษัทที่ประกาศความสำเร็จจากการทดลองฉีดวัคซีนในกลุ่มตัวอย่างในเฟส 3 ได้แก่ Pfizer, Moderna และ AstraZeneca