• 12 เมษายน 2564

  เปิดทางเอกชนจัดหาวัคซีน : ไม่กำหนดโควตา เกิดประโยชน์มากกว่า

  การจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลไม่ควรกำหนดโควตา แต่ควรส่งเสริมเอกชนอย่างเต็มที่

 • 11 เมษายน 2564

  เปิดแผนกลยุทธ์จีน สร้าง Demand ภายใน ทุ่มวิจัยเทคโนโลยี

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน นับเป็นเข็มทิศสำคัญที่จีนใช้กำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ

 • 29 มีนาคม 2564

  ลดกฎหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ถ้ากฎหมายเอื้อต่อการเติบโต เอื้อให้การประกอบธุรกิจง่าย ต้นทุนของทั้งระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชน หรือต้นทุนของภาคธุรกิจก็ต่ำ !

 • 28 มีนาคม 2564

  The New Era of Biotechnology

  5 ปีข้างหน้า Biotechnology ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่คาดว่าจะสามารถพลิกโฉมวงการแพทย์ได้อีกมาก !

 • 20 มีนาคม 2564

  คริปโทเคอร์เรนซี : SMEs ควรรู้จัก...

  ททท.กำลังดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดตัวบริการสกุลเงินดิจิทัลในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่ง Cryptocurrencies และเท็คโนโลยี่ Blockchain จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในยุคหลังระบาดของไวรัส Covid 19

 • 16 มีนาคม 2564

  การประเมินโซ่อุปทานสีเขียว

  การวิเคราะห์ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ จึงไม่ควรทำแบบแยกส่วน แต่ควรพิจารณาผลกระทบทั้งทางด้านการสร้างขยะ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการสิ้นเปลืองทรัพยากร โดยมองผลกระทบในภาพรวม

 • 14 มีนาคม 2564

  จัดพอร์ต Healthcare ตามเทรนด์มหาอำนาจ

  ธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้านสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น Biotechnology หรือ Digital Healthcare มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องมากกว่าธุรกิจยาแบบดั้งเดิม จึงเป็นจังหวะที่ดี หากนักลงทุนที่กำลังถือลงทุนในกลุ่ม Pharmaceutical

 • 9 มีนาคม 2564

  ความท้าทายการประเมินโซ่อุปทานสีเขียว

  ตัวชี้วัดทั้ง 4 มีความแตกต่างกันในหน่วยวัดและไม่ได้มีค่าไปในทิศทางเดียวกันหรือแปรค่าให้อยู่ในหน่วยเดียวกันได้

 • 8 มีนาคม 2564

  ธีมลงทุนหลังวิกฤติโควิด-19 กำลังจะคลี่คลาย

  กลยุทธ์การลงทุนด้วยธีมการลงทุนนี้ ก็คงต้องหาหุ้นที่ได้รับประโยชน์เมื่อแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น อาทิ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มประกันภัย

 • 8 มีนาคม 2564

  E-Waste ปัญหาใหญ่ยุคดิจิทัล

  ปัญหา E-Waste มีแนวโน้มวิกฤติขึ้นเรื่อยๆ ทุกคนต้องตระหนักในความรุนแรงของปัญหา และมีส่วนร่วมแก้ไขอย่างถูกวิธี

 • 2 มีนาคม 2564

  กลยุทธ์โซ่อุปทานเพื่อการจัดการสีเขียว

  แนวทางการแก้ปัญหาการขาดความร่วมมือจากสมาชิกในโซ่อุปทานควรเริ่มจากการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายในโซ่อุปทานเป็นอันดับแรก

 • 28 กุมภาพันธ์ 2564

  เอาชนะโรคมะเร็งด้วยนวัตกรรม Liquid Biopsy

  เทคโนโลยีที่สามารถตรวจหาและวิเคราะห์มะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเลือดของผู้ป่วยได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่าชิ้นเนื้อเรียกว่า Liquid Biopsy

 • 23 กุมภาพันธ์ 2564

  บทเรียนการจัดการสีเขียวของค้าปลีก

  ความท้าทายอย่างยิ่งของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่รายนี้ที่จำเป็นต้องหาแนวทางในการปรับปรุงและพิสูจน์ต่อสังคมให้ได้ถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 16 กุมภาพันธ์ 2564

  รณรงค์ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมค้าปลีก

  การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและผู้บริโภคเป็นอีกแนวทางสำคัญของการค้าปลีกสีเขียว