• 12 มิถุนายน 2564

  SMEs ไทยกับสงครามโรคครั้งที่ 3 (ตอน2)

  เมื่อการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 กระทบเป็นวงกว้างและยาวนานกว่าที่คาดไว้เดิม ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านเครดิต ระบบการเงินของประเทศปรับสูงขึ้นมาก รัฐจึงได้มีการตราพระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม

 • 6 มิถุนายน 2564

  ปรับพอร์ตรับไตรมาส 3 กลุ่ม Healthcare ยังโดดเด่น

  ในไตรมาส 3 กลุ่มที่คาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งและสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดียังคงเป็นกลุ่ม Healthcare ! ที่มีความมั่นคง รายได้ไม่ผันแปรตามเศรษฐกิจและยังมีโอกาสสร้างรายได้ได้อีกมหาศาลจากการค้นพบใหม่ๆ

 • 1 มิถุนายน 2564

  เงินกู้ 5 แสนล้าน : หนี้ยิ่งท่วม ความคุ้มค่ายิ่งสำคัญ

  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในวงเงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาจากโควิด 19 ผลกระทบในเรื่องความจำเป็นด้านงบประมาณ และหนี้สาธารณะ

 • 25 พฤษภาคม 2564

  คลัสเตอร์เรือนจำ ผลกระทบและมาตรการรับมือในต่างประเทศ

  การติดเชื้อในเรือนจำยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการควบคุมโรค ที่น่าสนใจคือ การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในเรือนจำมิได้เกิดเฉพาะในไทยเท่านั้น แต่เกิดในหลายประเทศ

 • 23 พฤษภาคม 2564

  Long Covid เมื่อโควิดทิ้งร่องรอย

  COVID-19 อยู่แทบทุกที่รอบตัวเรา และความน่ากลัวของโรคนี้ไม่ใช่แค่ตอนที่ร่างกายต้องต่อสู่กับเชื้อไวรัสในช่วงที่เป็นเท่านั้น ! แต่ยังทิ้งร่องรอยไว้ในร่างกายของเราแม้จะรักษาหายแล้วก็ตาม

 • 22 พฤษภาคม 2564

  24 หุ้นน่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging

  ดัชนีผลตอบแทนรวม Thaipat ESG Index TR ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบขึ้นจากหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ให้อัตราผลตอบแทนในช่วงเดียวกัน อยู่ที่ 10.5% หรือต่างกันอยู่7.53%

 • 11 พฤษภาคม 2564

  ถอดบทเรียนฟิลิปปินส์ 'คนป่วยแห่งเอเชีย' ถึง 'ย้ายประเทศกันเถอะ'

  มาวันนี้ เมื่อความรู้สึกของคนไทยรุ่นใหม่จำนวนมาก อยากไปทำงานในต่างประเทศมากกว่าอยู่เมืองไทย หรือนี่คือเครื่องยืนยันว่าไทยกำลังซ้ำรอย 'คนป่วยแห่งเอเชีย'

 • 9 พฤษภาคม 2564

  กลุ่มหุ้นรับทรัพย์ ต้อนรับ Reopen Economy

  ครบรอบ 1 ปีกับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 พบว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีหลากหลายรูปแบบในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญให้มนุษย์ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตระหว่างการระบาดได้ !

 • 4 พฤษภาคม 2564

  สุขภาพจิตวัยรุ่น เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

  ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นเป็นเรื่องใหญ่ นับวันเราได้ยินข่าวเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการหลายมิติ ทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจ และสังคม

 • 25 เมษายน 2564

  ก้าวต่อไปของมนุษยชาติ กับ วัคซีน HIV แบบ mRNA

  การผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นใช้ระยะเวลารวดเร็วกว่าการผลิตวัคซีนจากในอดีตอย่างมาก ซึ่งอาจต่อยอดไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสที่อุบัติขึ้นมานาน

 • 24 เมษายน 2564

  ธุรกิจเตรียมรับแรงกระแทกใหญ่ !

  ทางเดียวที่ภาคธุรกิจทำได้ และไม่มีทางเลือกอื่น คือ การสร้างภาวะพร้อมผันให้เกิดขึ้นในกิจการ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับที่มากหรือน้อย ก็จำเป็นที่จะต้องมีในเวลานี้แล้ว เพื่อที่จะรักษากิจการไว้ในวันข้างหน้า !

 • 12 เมษายน 2564

  เปิดทางเอกชนจัดหาวัคซีน : ไม่กำหนดโควตา เกิดประโยชน์มากกว่า

  การจัดหาวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชน ถึงวันนี้รัฐบาลไม่ควรกำหนดโควตา แต่ควรส่งเสริมเอกชนอย่างเต็มที่

 • 11 เมษายน 2564

  เปิดแผนกลยุทธ์จีน สร้าง Demand ภายใน ทุ่มวิจัยเทคโนโลยี

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน นับเป็นเข็มทิศสำคัญที่จีนใช้กำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ

 • 29 มีนาคม 2564

  ลดกฎหมาย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

  ถ้ากฎหมายเอื้อต่อการเติบโต เอื้อให้การประกอบธุรกิจง่าย ต้นทุนของทั้งระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชน หรือต้นทุนของภาคธุรกิจก็ต่ำ !